Bản tin pháp luật Tháng 5/2023

Mục lục bài viết

 1. 1. Những nội dung đáng quan tâm trong Nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có hiệu lực từ tháng 5/2023.
 2. 1.1. Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng khi người sử dụng đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận
 3. 1.2. Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi khoản 6, bổ sung khoản 7, 8 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 148/2020/NĐ-CP về thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử với nội dung mới như sau:
 4. 1.3. Nghị định 10/2023/NĐ-CP bổ sung Điều 17a vào Nghị định 43/2014/NĐ-CP về quy định liên quan đến điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất
 5. 1.4. Nghị định 10/2023/NĐ-CP bổ sung Điều 68a vào Nghị định 43/2014/NĐ-CP về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư
 6. 2. Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định áp dụng mã QR trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
 7. 3. Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa
 8. Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 15/05/2023 thay thế Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL.
 9. 4. Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL về mức phân loại và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo phim áp dụng chung cho các hình thức phổ biến phim
 10. 5. Thông tư 06/2023/TT-BCT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương
 11. 6. Thông tư 07/2023/TT-BCT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương
 12. 7. Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông có hiệu lực từ ngày 09/05/2023
 13. 8. Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp
 14. 9. Thông tư 07/2023/TT-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
 15. 10. Pháp lệnh 04/2023/ UBTVQH15 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước
 16. 11. Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính
 17. 12. Thông tư 01/2023/TT-BGTVT hướng dẫn về việc lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ giao thông đường bộ
 18. 13. Thông tư liên tịch 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC- TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố
 19. 14. Thông tư 02/2023/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
 20. 15. Thông tư 03/2023/TT-BGTVT quy định đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 21. Theo Điều 8 Thông tư 03/2023/TT-BGT VT quy định về việc lập dự toán, phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải cụ thể như sau:

1. Những nội dung đáng quan tâm trong Nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có hiệu lực từ tháng 5/2023.

Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai sắp có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2023.

1.1. Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng khi người sử dụng đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận

Khoản 5 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP quy định về việc Cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 95, khoản 3 Điều 105 của Luật Đất đai, cụ thể:

- Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định này thì việc cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp thực hiện như sau:

+ Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam;

Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

1.2. Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi khoản 6, bổ sung khoản 7, 8 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 148/2020/NĐ-CP về thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử với nội dung mới như sau:

Trình tự thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử

Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều này có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.

Đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trên môi trường điện tử thực hiện như sau:

- Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo, trong đó nêu rõ lý do cho người yêu cầu thông qua một trong các hình thức: Văn bản; Cổng dịch vụ công; Tin nhắn SMS.

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

- Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp, các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

- Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

1.3. Nghị định 10/2023/NĐ-CP bổ sung Điều 17a vào Nghị định 43/2014/NĐ-CP về quy định liên quan đến điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất

Khoản 3 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP bổ sung các quy định về điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

Thứ nhất, điều kiện đối với tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

- Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai;

- Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai, khoản 2, 3 Điều 14 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

- Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất;

- Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.

Thứ hai, điều kiện đối với hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

- Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai và đáp ứng các điều kiện:

+ Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất;

+ Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải bảo đảm các điều kiện trên và đáp ứng điều kiện quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Thứ ba, điều kiện đối với đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất

- Đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 119 của Luật Đất đai;

- Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất;

- Việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đối với từng thửa đất;

- Đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

1.4. Nghị định 10/2023/NĐ-CP bổ sung Điều 68a vào Nghị định 43/2014/NĐ-CP về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư

Theo khoản 9 Điều 1 Nghị định 10/2023/ NĐ-CP quy định về điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư như sau:

- Có dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

- Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, dự án đầu tư có trong Danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Có phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác;

- Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có).

- Cơ quan, người có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất trồng lúa sang mục đích khác:

+ Chỉ chịu trách nhiệm về những nội dung tại khoản 2 và khoản 3 Điều 68a Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

+ Không chịu trách nhiệm về những nội dung khác đã được cơ quan, người có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận, quyết định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

2. Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định áp dụng mã QR trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Thông tư 01/2023/TT-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 05/04/2023 có hiệu lực kể từ ngày 25/05/2023.

Theo Điều 26 Thông tư 01/2023/TT-VPCP, việc áp dụng cung cấp mã QR trong tiếp nhận thủ tục hành chính phải bảo đảm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7322:2009 (ISO/IEC 18004:2006) về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Yêu cầu kỹ thuật đối với mã hình QR code 2005.

Mã QR được in ở góc trên bên trái của các giấy tờ được xuất bản từ dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh cho tổ chức, cá nhân cung cấp các dữ liệu tối thiểu.

- Trường hợp là Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mã QR có cung cấp thêm dữ liệu về ngày hẹn trả kết quả;

- Trường hợp là Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, mã QR có cung cấp thêm dữ liệu về thời hạn, phạm vi có hiệu lực (nếu có).

3. Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa

Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 15/05/2023 thay thế Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

- Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cử tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Đáp ứng yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BVHTTDL; Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL; Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL; Thông tư số 09/2022/TT-BVHTTDL; Thông tư số 10/2022/TT-BVHTTDL; Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và chuyên ngành mỹ thuật được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” hoặc được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật quy định tại các Thông tư nêu trên, được sử dụng một lần danh hiệu hoặc giải thưởng để dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề.

- Viên chức chuyên ngành văn hóa hạng IV lên viên chức chuyên ngành văn hóa hạng III thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện tại Điều 2 Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL và là viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành văn hóa hạng IV.

4. Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL về mức phân loại và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo phim áp dụng chung cho các hình thức phổ biến phim

Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 5/4/2023 có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2023.

Mức phân loại phim theo tiêu chí phân loại được xếp từ thấp đến cao: Loại P, Loại K, Loại T13 (13+), Loại T16 (16+), Loại T18 (18+), Loại C.

Theo Điều 4 Thông tư 05/2023/TT-BVHT TDL quy định về việc thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo gồm các nội dung sau: Nguyên tắc thực hiện hiển thị mức phân loại phim; Nguyên tắc thực hiện cảnh báo; Nội dung hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo. Trong đó: 

- Nội dung hiển thị là mức phân loại phim theo quy định tại Điều 2 Thông tư 05/2023/ TT-BVHTTDL;

- Nội dung cảnh báo là các tiêu chí phân loại phim theo quy định tại Điều 3 Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL gồm: Chủ đề, nội dung; Bạo lực; Khỏa thân, tình dục; Ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện; Kinh dị; Ngôn ngữ thô tục; Hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước.

Trường hợp trong phim xuất hiện cả 07 tiêu chí phân loại, thì thực hiện cảnh báo đầy đủ các tiêu chí.

5. Thông tư 06/2023/TT-BCT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương

Thông tư 06/2023/TT-BCT được ban hành ngày 23/03/2023 có hiệu lực kể từ ngày 10/05/2023.

Nguyên tắc xác định vị trí việc làm đối với công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương được ghi nhận trong Điều 3 Thông tư 06/2023/TT-BCT như sau:

- Đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức.

- Mỗi vị trí việc làm phải có tên gọi cụ thể và gắn với ngạch công chức.

Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức.

6. Thông tư 07/2023/TT-BCT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương

Thông tư 07/2023/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành ngày 23/03/2023 có hiệu lực kể từ ngày 10/05/2023.

Theo Điều 3 Thông tư 07/2023/TT-BCT, nguyên tắc xác định vị trí việc làm đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương: Đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP; Mỗi vị trí việc làm phải có tên gọi cụ thể và gắn với chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Căn cứ xác định vị trí việc làm đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

7. Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông có hiệu lực từ ngày 09/05/2023

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT cụ thể như sau:

- Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí.

-  Người soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là công chức, viên chức ngành Giáo dục hoặc các viện nghiên cứu; giảng viên cơ hữu, giáo viên cơ hữu đang công tác tại các cơ sở giáo dục. Mỗi bài thi/môn thi có một Tổ ra đề thi gồm Tổ trưởng và người soạn thảo đề thi, phản biện đề thi.

- Phòng chứa bài thi, tủ, thùng hoặc các vật dụng chứa túi bài thi phải an toàn, chắc chắn, phải được khóa và niêm phong, trên nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của người giữ chìa khóa, lãnh đạo Ban Chấm thi và công an.

Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, phòng chấm bài thi tự luận, nơi thực hiện nhiệm vụ của Ban Thư ký Hội đồng thi và Tổ Thư ký Ban Chấm thi tại khu vực chấm thi phải có các thiết bị phòng chống cháy, nổ; có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày; có công an bảo vệ, giám sát liên tục 24 giờ/ngày.

8. Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 30/5/2023

Thông tư mới đã quy định một loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên của từng cấp từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông.

Ngoài ra, nếu giáo viên các cấp đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định cũ trước ngày 30/6/2022 thì được xem là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp và được sử dụng khi tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không phải học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tương ứng với từng cấp học quy định tại Thông tư này.

9. Thông tư 07/2023/TT-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

Thông tư 07/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 25/05/2023.

Theo Điều 18 Thông tư 07/2023/TT-BGDĐT quy định về đào tạo đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên như sau:

- Người học thực hiện chương trình đào tạo và đăng ký học tập theo kế hoạch chung như các sinh viên khác cùng hình thức đào tạo.

- Người học thực hiện chương trình đào tạo và đăng ký học tập theo kế hoạch chung như các sinh viên khác cùng hình thức đào tạo.

- Người học được miễn trừ các học phần tương ứng với những khối lượng học tập đã tích lũy theo quy định tại Điều 13 của Quy chế này.

- Việc tổ chức thực hiện chương trình, công nhận và miễn trừ khối lượng học tập đã tích lũy thực hiện theo quy định của cơ sở đào tạo.

- Quy chế đào tạo của cơ sở đào tạo quy định chi tiết điều kiện, thủ tục tiếp nhận người học; việc công nhận, chuyển đổi tín chỉ và miễn trừ học phần cho sinh viên dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch với mọi đối tượng, bảo đảm chặt chẽ yêu cầu về chất lượng, áp dụng chuẩn đầu ra chung như đối với những sinh viên khác.

10. Pháp lệnh 04/2023/ UBTVQH15 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước

Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2023.

Hình thức xử phạt

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt hành chính gồm: Cảnh cáo; Phạt tiền.

Biện pháp khắc phục hậu quả

- Buộc cải chính thông tin, tài liệu, dữ liệu có nội dung sai lệch, không chính xác hoặc không trung thực;

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp (nếu có) do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Mức phạt tiền tối đa với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

- Đối với cá nhân là 50 triệu đồng.  

- Đối với tổ chức là 100 triệu đồng.

11. Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

Quy trình, thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt theo hai hình thức sau:

- Nộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước: cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải xuất trình quyết định xử phạt của người có thẩm quyền xử phạt tại nơi đến nộp phạt.

- Nộp tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản: cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải căn cứ vào quyết định xử phạt để nộp tiền phạt theo đúng số tiền, thời hạn ghi trong quyết định xử phạt.

Ban hành kèm theo 03 hồ sơ, biểu mẫu trong thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

- 02 /PH-BLP: Thông báo phát hành biên lai thu tiền phạt;

- BC26/BLP: Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phạt;

- BC21/BLP: Báo cáo mất, cháy biên lai thu tiền phạt.

12. Thông tư 01/2023/TT-BGTVT hướng dẫn về việc lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ giao thông đường bộ

Thông tư 01/2023/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 07/03/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2023.

Việc lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ giao thông đường bộ được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:

- Các công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế khi đáp ứng quy định tại Điều 15 Luật Đấu thầu.

- Các công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

13. Thông tư liên tịch 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC- TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Thông tư liên tịch 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC có hiệu lực từ ngày 25/05/2023

Các hình thức phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Có 02 hình thức phối hợp trao đổi thông tin bao gồm:

- Trao đổi trực tiếp: Tổ chức họp liên ngành theo các cấp độ chuyên viên hoặc lãnh đạo liên ngành, thành lập tổ, đoàn công tác liên ngành để hướng dẫn hoặc các hình thức phối hợp trực tiếp khác phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.

- Trao đổi gián tiếp: Trao đổi cung cấp thông tin qua văn bản, phương tiện liên lạc điện tử và các hình thức phối hợp gián tiếp khác.

14. Thông tư 02/2023/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Thông tư 02/2023/TT-BNV thay thế Thông tư số 03/2018/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/05/2023.

- Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ quy định danh mục báo cáo, biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn, giải thích biểu mẫu báo cáo thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam giao cho Bộ Nội vụ thực hiện và Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ quy định tại Thông tư số 09/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 16/12/2022.

- Báo cáo thống kê năm được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến ngày cuối cùng của tháng thứ mười hai của kỳ báo cáo thống kê đó.

- Các báo cáo thống kê được thực hiện thông qua hệ thống phần mềm báo cáo thống kê ngành Nội vụ tại địa chỉ https://thongke.moha.gov.vn.

Báo cáo bằng văn bản điện tử dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng ký số của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo tại Báo cáo kết quả thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ theo mẫu Phụ lục III Thông tư 02/2023/TT-BNV.

15. Thông tư 03/2023/TT-BGTVT quy định đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

Theo Điều 8 Thông tư 03/2023/TT-BGT VT quy định về việc lập dự toán, phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải cụ thể như sau:

- Lập dự toán

Trước ngày 30 tháng 5 hàng năm, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam lập nhu cầu kinh phí cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải năm tiếp theo và gửi Cục Hàng hải Việt Nam.

Trước ngày 01 tháng 7 hàng năm, Cục Hàng hải Việt Nam lập dự toán chi ngân sách nhà nước để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải năm tiếp theo gửi Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở đề xuất của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải tổng hợp trong dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải gửi Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Phân bổ và giao dự toán

Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, Bộ Giao thông vận tải thực hiện phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm tiếp theo cho Cục Hàng hải Việt Nam để đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải.

Hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải

- Chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm trước, Cục Hàng hải Việt Nam ký hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải với Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam căn cứ theo dự toán chi ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải giao và đơn giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải năm gần nhất đã được duyệt.

Sau khi giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải của năm thực hiện được phê duyệt, Cục Hàng hải Việt Nam ký Phụ lục điều chỉnh hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp thông tin duyên hải với Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam.

- Hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

Thông tư 03/2023/TT-BGTVT thay thế Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BGT VT- BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2023.

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT