Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển vượt bậc về mặt kinh tế và xã hội, Việt Nam đang vươn mình để trở thành một nền kinh tế triển vọng của thế giới. Nắm bắt được cơ hội này, các doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên, nhà quản lý, cùng với đó là các nguồn nhân lực nước ngoài có trình độ cao được các doanh nghiệp đưa về nước. Để đảm bảo việc sử dụng nhân lực nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật, Luật Gia Phát xin đem tới cho Quý khách hàng Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

Trừ những trường hợp đặc biệt thì khi một cá nhân muốn nhập cảnh vào Việt Nam phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ về hộ chiếu, thị thực hoặc giấy tờ đi lại quốc tế. Hộ chiếu (Passport) là một loại giấy tờ quan trọng do cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam như một giấy phép được quyền xuất cảnh khỏi đất nước và được quyền nhập cảnh trở lại từ nước ngoài. Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Còn giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế là là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cấp cho người không quốc tịch đang cư trú tại nước đó và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận. Thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời. Vậy những trường hợp nào thị thực sẽ được cấp rời.


Các trường hợp được cấp thị thực rời

Trừ những trường hợp đặc biệt thì khi một cá nhân muốn nhập cảnh vào Việt Nam phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ về hộ chiếu, thị thực hoặc giấy tờ đi lại quốc tế. Hộ chiếu (Passport) là một loại giấy tờ quan trọng do cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam như một giấy phép được quyền xuất cảnh khỏi đất nước và được quyền nhập cảnh trở lại từ nước ngoài. Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Còn giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế là là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cấp cho người không quốc tịch đang cư trú tại nước đó và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận. Thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời. Vậy những trường hợp nào thị thực sẽ được cấp rời.


Điều kiện được cấp thị thực

Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Vậy, điều kiện để được cấp thị thực như thế nào? Có phải ai muốn nhập cảnh vào Việt Nam cũng đều được cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực ? Họ có cần giấy tờ gì khác đi kèm?

Thẩm quyền chưa cho nhập cảnh

Nhập cảnh là việc người nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam.

Việc người nước ngoài vào Việt nam có thể mang lại những lợi ích nhất định cho người dân Việt nam khi: vào nghiên cứu khoa học, giảng dạy, lao động,du lịch,… Tuy nhiên, trong một số trường hợp những người này có thể làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trong nước. Khi đó, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ quyết định không cho những người này nhập cảnh.