Nhà ở xã hội là gì - Điều kiện để mua nhà ở xã hội


Nhà ở xã hội là chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ cho người có thu nhập thấp, người có công với cách mạng. Đây là cơ hội để họ có thể có được một nơi ở khang trang. Ttuy nhiên để được hưởng chế độ này thì phải đáp ứng được một số điều kiện theo quy định.

Cơ sở pháp lý:

Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 (Luật Nhà ở 2014)

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội là gì?

Khoản 7 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định:

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này.

Nhà ở xã hội có thể chia làm hai loại (Điều 7 Nghị định 100/2015/NĐ-CP):

+ Nhà ở xã hội là nhà chung cư : Xây dựng khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn, diện tích tối thiểu là 25 m2 sàn, tối đa là 70 m2 sàn. Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, có thể điều chỉnh tăng tiêu chuẩn diện tích tối đa, nhưng không quá 10% và đảm bảo số căn hộ có diện tích sàn trên 70 m2 không quá 10% tổng số nhà ở xã hội trong dự án;

+ Nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng: diện tích không quá 70 m2.

Đối tượng được mua nhà ở xã hội

Đối tượng được mua nhà ở xã hội được quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở gồm những người sau đây:

1. Người có công với cách mạng;

2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

3. Hộ gia đình tại nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

7. Cán bộ, công chức, viên chức;

8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định; 

9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Điều kiện để mua nhà ở xã hội

- Về nhà ở: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở trên bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức tối thiểu.

- Về đăng ký thường trú: Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên.

- Về thu nhập: Đối tượng ở mục 4, 5, 6, 7 nêu trên đây phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên; các đối tượng ở mục 1, 8, 9, 10 không yêu cầu đáp ứng điều kiện về thu nhập. Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Hỗ trợ khách hàng sau dịch vụ
Hotline (24/7): 098.1214.789 (Tư vấn miễn phí)
Email: ceo@luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT