Thủ tục thay đổi thông tin doanh nghiệp

Mục lục bài viết

  1. Việc thay đổi thông tin doanh nghiệp có thể thuộc một trong hai trường hợp sau:
  2. Trường hợp 1 khi thay đổi thông tin doanh nghiệp:
  3. Trường hợp 2 của thủ tục thay đổi thông tin doanh nghiệp:

Thông tin doanh nghiệp bao gồm nhiều loại thông tin như: số điện thoại liên hệ, số fax, địa chỉ thư điện tử (email), trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp; thông tin cá nhân của chủ sở hữu/các thành viên/cổ đông công ty; thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp…

Khi thay đổi thông tin doanh nghiệp trên , doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Cần lưu ý trong trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký số điện thoại doanh nghiệp thì việc bổ sung thông tin về số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là bắt buộc. Nếu doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại thì hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ (số điện thoại có thể là số cố định hoặc số di động).

Việc thay đổi thông tin doanh nghiệp có thể thuộc một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp 1 khi thay đổi thông tin doanh nghiệp:

Doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ thủ tục thay đổi thông tin doanh nghiệp gồm:

- Thông báo cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp.

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân mới của cá nhân (nếu có thay đổi liên quan)

Trường hợp này, doanh nghiệp phải nộp lệ phí về các thủ tục thay đổi thông tin doanh nghiệp và sau khi thực hiện thủ tục cập nhật, bổ sung thông tin, doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới

Trường hợp 2 của thủ tục thay đổi thông tin doanh nghiệp:

Thủ tục thay đổi thông tin doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ thay đổi thông tin doanh nghiệp gồm các giấy tờ như trường hợp 1. Tuy nhiên, trường hợp này Phòng đăng ký kinh doanh sẽ bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới và không phải trả lệ phí nhà nước.

Đối với các trường hợp thay đổi thông tin doanh nghiệp khác như: thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính… thì doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Bản sao chứng thực ĐKKD của doanh nghiệp

- Giấy xác nhận không nợ thuế của Cơ quan thuế (trong trường hợp chuyển trụ sở)

- Và một số giấy tờ liên quan khác trong từng trường hợp cụ thể.

Hãy liên hệ với Luật Gia Phát hotline: 098.12.14.789 để được hỗ trợ tư vấn thủ tục thay đổi thông tin doanh nghiệp miễn phí.

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT