Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Mục lục bài viết

  1. Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp
  2. Dịch vụ đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp của công ty tư vấn luật doanh nghiệp Gia Phát như sau:

Tên doanh nghiệp có những ý nghĩa nhất định như: là nơi tạo dựng uy tín của doanh nghiệp, dấu  hiệu để khách hàng nhận biết doanh nghiệp, là nguồn thông tin để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hoạt động quản lý của mình. Với những ý nghĩa như vậy, pháp luật có những quy định về đặt tên doanh nghiệp, tên của doanh nghiệp phải được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, và khi thay đổi tên doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp.

Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

- Hồ sơ đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

- Thông báo với nội dung gồm:

+ Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Tên dự kiến thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp

Dịch vụ đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp của công ty tư vấn luật doanh nghiệp Gia Phát như sau:

- Tư vấn thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp.

- Soạn thảo các giấy tờ liên quan đến đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

- Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp.

- Các thủ tục khác có liên quan đến đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc muốn được giải đáp, tư vấn hãy gọi vào hotline 098.1214.789, hoặc gửi thư qua hòm mail ceo@luatgiaphat.vn để được hỗ trợ nhanh nhất có thể.

Mọi chi tiết xem thêm tại:

Luatgiaphat.com/Luatgiaphat.vn

 

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT