Thay đổi vốn điều lệ của công tyTNHH hai thành viên trở lên

Mục lục bài viết

  1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:
  2. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau:

    

  

Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

- Tăng vốn góp của các thành viên trong công ty;

- Tăng vốn góp của thành viên mới.

Cụ thể, trong trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên phản đối việc tăng vốn điều lệ thì có thể không cần góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được phân chia tương ứng cho các thành viên khác theo tỷ lệ của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.​​

Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau:

- Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ tromg vốn điều lệ công ty nếu đã hoạt động king doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

- Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên;

- Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty thì trong thời hạn 10 ngày công ty phải báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

- Vốn điều lệ, số vốn dự định tăng hoặc giảm;

- Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và Bản báo cáo Tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Trên đây là phần tư vấn của công ty Luật Gia Phát về vấn đề thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Để được tư vấn miễn phí và kịp thời vui lòng liên hệ

Hotline: 098.1214.789

Hoặc luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn  

Luật Gia Phát – Sự lựa chọn tuyệt vời cho doanh nghiệp!

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT