Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật chứng khoán để thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nghiệp vụ chứng khoán. Vậy, điều kiện thành lập công ty chứng khoán là gì?

Hướng dẫn thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân ngày càng phổ biến trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam. Sau đây là quy định pháp luật để các bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này.


Thủ tục chia, tách doanh nghiệp theo quy định hiện hành

Quy định về chia, tách doanh nghiệp là một trong những thủ tục pháp lý mà các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư cần tìm hiếu và nắm vững trong quá trình thành lập, quản lý và điều hành doanh nghiệp của mình. Vậy quy định đó bao gồm những gì? Luật Gia Phát xin đề cập trong bài viết sau.

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

Khi hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả và phát triển với quy mô lớn hơn so với trước hoặc theo quy định có sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên thì lúc này hộ kinh doanh đã không còn thích hợp. Chủ hộ phải giải thể hộ kinh doanh và thành lập doanh nghiệp mới phù hợp với quy mô, điều kiện mới.


Tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành Giám đốc, Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp có 100% vốn là do Nhà nước nắm giữ. Tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành Giám đốc, Tổng giám đốc quản lý , điều hành doanh nghiệp nhà nước sẽ được Luật Gia Phát gửi đến doanh nghiệp trong nội dung dưới đây:

Công chức, viên chức có được thành lập doanh nghiệp không?

Thành lập doanh nghiệp có thể là cá nhân, hoặc tổ chức. Vậy, công chức, viên chức có được thành lập doanh nghiệp hay không? Luật Gia Phát xin tư vấn như sau: