Chuyển nhượng sáng chế


Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Sáng chế là do những nhà khoa học, những người có chuyên môn kỹ thuật sáng tạo ra. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng, kinh doanh sáng chế thì không hạn chế đối với một ai. Vì vậy, sáng chế sau khi được sáng tạo ra có thể được chuyển nhượng lại cho các cá nhân, tổ chức khác.

chuyển nhượng sáng chế

Một số điều cần lưu ý khi tiến hành chuyển nhượng sáng chế

Thứ nhất, về hình thức chuyển nhượng: Việc chuyển nhượng phải được thể hiện dưới dạng hợp đồng băng văn bản.

Thứ hai, việc chuyển nhượng quyền sở hữu Nhãn hiệu chỉ được pháp luật thừa nhận nếu không vi phạm những hạn chế sau:

- Chủ sở hữu chỉ chuyển nhượng những quyền mà mình được bảo hộ.

Thứ ba, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải chứa đầy đủ các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ cụ thể của các bên trong hợp đồng.

- Căn cứ chuyển nhượng.

- Giá cả.

- Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.

-  Đối với sáng chế thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp của các đối tượng này chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ.
Hỗ trợ khách hàng sau dịch vụ.
Hotline (24/7): 098.1214.789 (Tư vấn miễn phí)
Email: ceo@luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT