Thẩm quyền cấp phép tổ chức sự kiện có yếu tố nước ngoài

Xin chào Luật sư! Hiện tôi đang làm việc tại phòng tổ chức của một Công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Trong tháng tới, Công ty chúng tôi đang dự định tổ chức một sự kiện và một buổi triển lãm trưng bày Ipad cho người dân sử dụng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thưa Luật sư, chúng tôi sẽ phải xin những loại Giấy phép nào và tại các cơ quan nào? Xin cảm ơn!