Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Mục lục bài viết

  1. Các trường hợp phải làm quy trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
  2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
  3. Quy trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) là văn bản ghi nhận thông tin về dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, nhà đầu tư có thể thay đổi một trong số các nội dung của dư án nên cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Trong bài viết này, Luật Gia Phát sẽ tập trung nghiên cứu quy trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Các trường hợp phải làm quy trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Doanh nghiệp cần làm  điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp thay đổi một trong những nội dung có trong Giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể như sau:

- Thay đổi tên dự án đầu tư;

- Thay đổi nhà đầu tư;

- Thay đổi mã số dự án đầu tư;

- Thay đổi địa điểm thực hiện dự án;

- Thay đổi diện tích đất sử dụng;

- Thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;

- Thay đổi vốn đầu tư của dự án;

- Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án;

- Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

- Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũ.

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư.

- Giải trình và cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh cụ thể như sau: thay đổi địa điểm thực hiện dự án; việc thay đổi vốn đầu tư; việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư.

Quy trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

- Bước 1: Nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tiến hành thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không chính xác, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ yêu cầu Nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung.

- Bước 4: Trả hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư đã điều chỉnh cho Nhà đầu tư. Trong trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phải thông báo bằng văn bản cho Nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Công ty Luật Gia Phát luôn giải đáp kịp thời những khúc mắc và mang tới cho khách hàng sự tư vấn tốt nhất.

Để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan, vui lòng liên hệ:

Hotline: 098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Website: luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT