Tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài tại Hà Nội

Mục lục bài viết

  1. Đối tượng áp dụng
  2. Vốn đầu tư ra nước ngoài :
  3. Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đầu tư ra nước ngoài :
  4. Hồ sơ :
  5. Dịch vụ của Luật Gia Phát :
  6. MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ :

Đầu tư ra nước ngoài hiện nay vừa là thách thức cũng vừa là cơ hội cho các nhà đầu tư Việt Nam,có thể phát triển nền kinh tế thị trường,khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Để có thể đầu tư ra nước ngoài,các nhà đầu tư phải tiến hành các thủ tục để được cấp phép,quản lý,chúng tôi xin tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài như sau :

Tư vấn đầu tư ra nước ngoài tại Hà Nội

Đối tượng áp dụng

1. Nhà đầu tư thuộc diện được tiến hành thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

a) Tổ chức kinh tế thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật Hợp tác xã;

c) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng;

d) Hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật, cá nhân mang quốc tịch Việt Nam;

đ) Các tổ chức khác thực hiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Vốn đầu tư ra nước ngoài :

Vốn đầu tư ra nước ngoài thể hiện dưới các hình thức sau:

1. Ngoại tệ trên tài khoản tại tổ chức tín dụng được phép hoặc mua tại tổ chức tín dụng được phép hoặc ngoại hối từ nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Đồng Việt Nam phù hợp với pháp luật về quản lý ngoại hối của Việt Nam.

3. Máy móc, thiết bị; vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, hàng hóa thành phẩm, hàng hóa bán thành phẩm.

4. Giá trị quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu.

5. Các tài sản hợp pháp khác

Khách hàng nên liên hệ để được hỗ trợ,tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài,đặc biệt về vấn đề vốn,do đây là vấn đề quan trọng nhưng phức tạp,nhất là với những nhà đầu tư mới.

Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đầu tư ra nước ngoài :

1. Hồ sơ dự án đầu tư, các văn bản, báo cáo gửi cơ quan nhà nước Việt Nam được làm bằng tiếng Việt.

2. Trường hợp hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài có tài liệu được làm bằng tiếng nước ngoài thì nhà đầu tư nộp bản sao hợp lệ tài liệu bằng tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt.

3. Trường hợp tài liệu trong hồ sơ dự án đầu tư bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư.

Hồ sơ :

1. Dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 54 của Luật Đầu tư lập hồ sơ theo quy định tại Điều 55 của Luật Đầu tư.

2. Tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 55 của Luật Đầu tư gồm một trong các giấy tờ sau đây: Giấy phép đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc quyết định thành lập.

3. Tài liệu xác định địa điểm thực hiện dự án đầu tư quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 55 của Luật Đầu tư được áp dụng đối với các dự án quy định tại Điều 8 của Nghị định này.

4. Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 5 Điều 58 của Luật Đầu tư.

Dịch vụ của Luật Gia Phát :

- Tư vấn lĩnh vực đầu tư,thị trường đầu tư.

Tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài

- Thực hiện hoạt động xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài thay cho khách hàng.

Ngoài việc tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài,chúng tôi còn tiến hành tư vấn luật doanh nghiệp qua điện thoại,qua thư,mail và tư vấn trực tiếp nếu khách hàng đến tận nơi.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ :

Email: luatgiaphat@gmail.com

Hotline: 0981214789

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT