Đăng ký nhãn hiệu là gì, những điều cần biết về đăng ký nhãn hiệu

Cần hiểu rõ nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của đơn vị kinh doanh này với đơn vị kinh doanh khác, nhãn hiệu có thể là chữ có nghĩa, chữ tự tạo, logo hoặc kết hợp cả logo và chữ viết. Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

Một nhãn hiệu được coi là nhãn hiệu nổi tiếng khi nào? Theo cách hiểu thông thường của đa số người tiêu dùng thì một nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được nhiều người biết đến. Một nhãn hiệu được mọi người trong lãnh thổ Việt Nam biết đến nhiều thì đó là một nhãn hiệu nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, để tránh tình trạng mơ hồ không xác định rõ ràng, pháp luật sở hữu trí tuệ đã quy định những tiêu chí rõ ràng để một nhãn hiệu được coi là nhãn hiệu nổi tiếng. Luật Gia Phát xin gửi đến doanh nghiệp trong nội dung bài viết dưới đây:


Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là một thuật ngữ được chuẩn hóa quốc tế. Tại Việt Nam nhãn hiệu được hiểu theo một khái niệm khái quát là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Để đăng ký nhãn hiệu thì các tổ chức, cá nhân phải thực hiện các yêu cầu về đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật như sau:

Đăng ký Nhãn hiệu và quy trình cần biết

Nhãn hiệu là khái niệm được ghi nhận trong Luật Sở hữu trí tuệ còn thương hiệu là cách gọi nhãn hiệu trên thương trường gắn liền với hoạt động marketing cuả doanh nghiệp, thương nhân. Nhãn hiệu nếu được phát triển cùng với tên thương mại. Có thể được gọi là "Thương hiệu" của doanh nghiệp. Việc đăng ký bảo hộ thương hiệu đóng vai trò rất quan trọng để doanh nghiệp bảo hộ tài sản trí tuệ của mình. Qua bài viết này, Luật Gia Phát xin cung cấp cho quý khách những thông tin cơ bản liên quan tới quy trình bảo hộ thương hiệu. Mời quý khách tham khảo bài viết dưới đây.


Nhãn hiệu được phân biệt như thế nào

Trong quá trình xử lý đơn (cả giai đoạn thẩm định hình thức và thẩm định nội dung), người nộp đơn có thể yêu cầu thực hiện thủ tục tách đơn. Đơn mới nộp theo thủ tục này gọi là đơn tách. Bài viết dưới đây Luật Gia Phát sẽ cung cấp cho quý khách  về thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu:

Tư vấn đăng ký bảo hộ logo cho doanh nghiệp

Người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tách đơn (tách một hoặc một số thành phần của nhãn hiệu hoặc một phần danh mục hàng hoá, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới, gọi là đơn tách).