Tư vấn đăng ký bảo hộ logo cho doanh nghiệp


Người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tách đơn (tách một hoặc một số thành phần của nhãn hiệu hoặc một phần danh mục hàng hoá, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới, gọi là đơn tách).

Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có).

Ví dụ: Nhãn hiệu X nộp đơn đăng ký ngày 20/10/2015 mang số đơn 4-2015-19942. Đến ngày 11/01/2016 chủ đơn đã tách đơn Nhãn hiệu X thành đơn Nhãn hiệu Y với số đơn 4-2016-20348 với ngày nộp đơn là ngày 20/10/2015.

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tách đơn. Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc các ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có).

1.  Hồ sơ tách đơn gồm:

-02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu,đánh máy theo mẫu số 04-NH,  Phụ luc A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, trên tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu cần ghi cụ thể số đơn và ngày nộp đơn của đơn gốc ban đầu).

- 05 mẫu nhãn hiệu kèm theo;

-  Văn bản đề nghị tách đơn đăng ký nhãn hiệu;

- Giấy ủy quyền (nếu đơn được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp)

2. Phí, lệ phí đơn tách được tính như sau:

- Trường hợp đơn ban đầu đã có kết quả thẩm định nội dung đơn:

+ Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

+ Phí công bố đơn: 120.000VNĐ

- Trường hợp tách danh mục sản phẩm, dịch vụ đối với đơn ban đầu chưa có kết quả thẩm định nội dung đơn:

+ Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

+ Phí công bố đơn: 120.000VNĐ

- Trường hợp tách mẫu nhãn hiệu đối với đơn ban đầu chưa có kết quả thẩm định nội dung đơn, người nộp đơn cần phải nộp các khoản phí, lệ phí như đơn đăng ký mới ban đầu.

Mỗi một doanh nghiệp khi hoạt động trên thị trường sẽ có một nhãn hiệu riêng của mình, nó có thể chỉ là nhãn hiệu hình (Logo), nhãn hiệu chữ hoặc kết hợp cả hai, nó đại diện cho cả một doanh nghiệp trên thị trường kinh doanh. Nhưng hiện nay có rất nhiều mặt hàng, mẫu mã, nhiều thể loại khiến những nhãn hiệu đăng ký có thể rất dễ bị trùng nhau hoặc bị ăn cắp, làm giả, làm nhái…Để bảo vệ cho nhãn hiệu của mình, các doanh nghiệp cần phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, mà ở bài viết này công ty tư vấn luật doanh nghiệp Luật Gia Phát chúng tôi sẽ nói riêng về thủ tục đăng ký bảo hộ Logo cho khách hàng biết để có thể nắm rõ các quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ Logo cho riêng mình.

Tìm hiểu về Logo (nhãn hiệu hình)

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Dấu hiệu dùng làm Logo là một hoặc một số hình ảnh, đường khối, màu sắc được bố cục một cách khác nhau. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Ở đây, Công ty Luật Gia Phát sẽ tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng những dịch vụ trong quá trình đăng ký bảo hộ logo cho doanh nghiệp

Tư vấn mẫu Logo một cách tốt nhất, mang những nét đặc trưng riêng và làm nổi bật lên được ý nghĩa cũng như thương hiệu của doanh nghiệp.
Thiết kế Logo, bố cục, phối màu.
Kiểm tra, rà soát xem Logo của khách hàng có bị trùng hay gây nhầm lẫn với Logo của doanh nghiệp khác đã đăng ký trước đấy không. Từ đó đề ra phương án sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Giấy tờ liên quan khi đăng ký bảo hộ Logo
Hồ sơ đăng ký đăng ký bảo hộ logo
- Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

- Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ;

- Giấy ủy quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện (Công ty Luật Gia Phát có thể đại diện theo ủy quyền cho khách hàng);

- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Thời hạn đăng ký nhãn hiệu (Logo) 

Thẩm định hình thức: trong thời hạn 1 tháng;
Công bố Đơn trên Công báo : trong thời hạn 2 tháng;
Thời hạn thẩm định lại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu.
Thẩm định nội dung: trong thời hạn không quá 9 tháng;
Cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu: trong thời hạn 2 tháng.
Thời hạn thẩm định lại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu.

Trên đây là phần tư vấn của công ty Luật Gia Phát về đăng ký nhãn hiệu.
Mọi chi tiết xem thêm tại:
Hotline (24/7): 098.1214.789 (Tư vấn miễn phí)
Email: ceo@luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT