Công bố tiêu chuẩn chất lượng bánh kẹo sản xuất trong nước

Mục lục bài viết

  1. Cơ sở pháp lý:
  2. Hồ sơ công bố chất lượng bánh kẹo sản xuất trong nước
  3. Dịch vụ của Luật Gia Phát:

Công ty có nhu cầu đưa một sản phẩm bánh, kẹo ra thị trường cần phải làm các thủ tục công bố chất lượng tại Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm - Bộ Y tế việt Nam và phải được sự phê duyệt của Chi Cục mới được sản xuất hay nhập khẩu và bán trên thị trường

Công bố tiêu chuẩn chất lượng kẹo trong nước

Cơ sở pháp lý:

- Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010.

- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm số 38/2012/ NĐ – CP ngày 25 tháng 4 năm 2012

- Thông tư hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số19/2012/ TT - BYT ngày 19 tháng 11 năm 2012.

Hồ sơ công bố chất lượng bánh kẹo sản xuất trong nước

Để xin giấy phép công bố chất lượng bánh kẹo sản xuất trong nước, các doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ với những nội dung sau đây:
Giấy phép đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (02 bản sao công chứng).
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (02 bản sao công chứng).
Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan). 
Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).
03 mẫu nhãn sản phẩm.   
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (có dấu chứng nhận đơn của Cục sở hữu trí tuệ).
Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ.

Dịch vụ của Luật Gia Phát:

- Cung cấp thông tin liên quan đến việc xin giấy phép công bố tiêu chuẩn chất lượng bánh kẹo sản xuất trong nước cho khách hàng.
- Tư vấn khách hàng trong các vấn đề phát sinh khi hồ sơ công bố được thẩm xét tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

-  Đại diện soạn thảo và nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước.

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, điều chỉnh hồ sơ và thông báo tình trạng xử lý hồ sơ cho khách hàng.    

Hotline: 098.1214.789

Email: luatgiaphat@gmail.com

Mọi thông tin xem chi tiết tại Website: luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn      

Hỗ trợ trực tuyến 24/7.

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT