Hợp đồng dịch vụ pháp lý

Mục lục bài viết

  1. 1. Về chủ thể hợp đồng dịch vụ pháp lý:
  2. 2. Về nội dung:

Gắn với những phạm vi cung cấp dịch vụ của luật sư, nhiều quốc gia trên thế giới quy định luật sư là chủ thể. Một số quốc gia trong đó có Việt Nam thì phân loại dịch vụ pháp lý và có quy định điều kiện hành nghề từng nhóm dịch vụ. Sự ra đời WTO đã cụ thể hóa các lĩnh vực của dịch vụ pháp lý và các quốc gia thành viên của WTO và thừa nhận tính pháp lý cung như đưa ra cam kết mở cửa thị trường dịch vụ pháp lý. Dịch vụ pháp lý là dịch vụ liên quan tới thực thi đúng pháp luật, bảo đảm công bằng tôn trọng công lý được thực hiện bằng chủ thể đặc biệt.

1. Về chủ thể hợp đồng dịch vụ pháp lý:

- Các bên giao kết hợp đồng dịch vụ phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự.

- Bên cung ứng dịch vụ pháp lý

+Tổ chức được cơ quan Nhà nước thừa nhận (luật sư, công ty luật, văn phòng luật,...)

+ Ngoài ra còn các tổ chức được giao (tư vấn pháp lý,..)

- Bên yêu cầu dịch vụ

2. Về nội dung:

- Nội dung công 

- Thời hạn

- Thù lao (theo ngày/ theo hoa hồng/ theo kết quả; cách thức, thời điểm thanh toán)

- Quyền đơn phương chấm dứt,từ chối cung cấp dịch vụ

- Trách nhiệm vật chất do vi phạm HĐ

- Điều khoản giải quyết tranh chấp

- Thời điểm hợp đồng có hiệu lực

Trên đây là những quy định của pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp lý. Nếu có khó khăn nào quý khách hàng có thể liên lạc với Luật Gia Phát, chúng tôi sẵn sàng tư vấn miễn phí và cung cấp dịch vụ tốt nhất. Mọi thắc mắc xin liên hệ hotline 0981.214.789

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT