Tư vấn thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm giới thiệu việc làm

Mục lục bài viết

  1. I.Về điều kiện thành lập  - Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể.
  2. II.Về trình tự, thủ tục thành lập - Trình tự thực hiện:

 Trung tâm giới thiệu việc làm luôn là cầu nối cho người lao động và người sử dụng lao động thông qua tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, thu thập và cung ứng các thông tin về thị trường lao động.

    Vậy làm thế nào để đáp ứng được điều kiện khi thành lập trung tâm giới thiệu việc làm, tư vấn luật doanh nghiệp Gia Phát sẽ chỉ dẫn cho quý khách hàng cụ thể trong từng trường hợp.

    Căn cứ Nghị định số 196/2013/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm thì:

I.Về điều kiện thành lập
 - Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới).

- Có trang thiết bị, phương tiện làm việc để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và công chức, viên chức và người lao động.

-  Có ít nhất 15 cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên.

-  Kinh phí hoạt động thường xuyên do cơ quan có thẩm quyền thành lập bảo đảm theo quy định của pháp luật.

-  Đối với Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập và trung tâm dịch vụ việc làm do người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương quyết định thành lập thì khi thành lập phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm đặt trụ sở chính.

II.Về trình tự, thủ tục thành lập
- Trình tự thực hiện:

  + Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị thẩm định trực tiếp tại bộ phận hành chính của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

  + Phòng Lao động – Tiền lương – BHXH kiểm tra hồ sơ và hẹn ngày thẩm định. Trường hợp không đủ thủ tục đề nghị tổ chức bổ sung hồ sơ.

  + Trường hợp đủ điều kiện theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập (đối với Trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh) hoặc văn bản chấp thuận (đối với các Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, ngành hoặc của cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội).

-  Hồ sơ, thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm giới thiệu việc làm:

  + Hồ sơ thẩm định bao gồm: Đề án  thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực); Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

  + Hồ sơ trình cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập gồm: Văn bản thẩm định, văn bản tham gia góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và các tài liệu khác có liên quan; Dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đã được hoàn chỉnh về nội dung và thể thức.

    Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn thành lập trung tâm giới thiệu việc làm một cách tốt nhất cho quý khách hàng, hãy liên hệ Công ty tư vấn luật doanh nghiệp Gia Phát để được giải đáp

     Công việc Luật Gia Phát tiến hành thành lập trung tâm giới thiệu việc làm gồm các bước sau:

- Tư vấn ,soạn thảo hồ sơ và thục tục thành lập trung tâm giới thiệu việc làm

- Đại diện làm việc với cơ quan Phòng đăng ký kinh doanh

- Đại diện làm việc với cơ quan công an.

- Thay mặt quý khách hàng nhận kết quả giấy chứng nhận đkkd, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, mã số thuế...

- Hỗ trợ các vấn đề sau doanh nghiệp.

 - Hỗ trợ khách hàng sau dịch vụ.

Hotline: (24/7) 098.1214.789 (Tư vấn miễn phí)

Email: luatgiaphat@gmail.com

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT