Hỏi đáp luật doanh nghiệp

Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên trong Công ty Cổ phần

Hội đồng thành viên trong CTCP

HĐTV họp mỗi năm một lần theo cơ chế “thường niên”. Tuy nhiên, HĐTV cũng có thể họp bất cứ lúc nào nếu có yêu cầu của Chủ tịch HĐTV hoặc của nhóm thành viên sở hữu 10% vốn điều lệ của công ty trở lên. Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ của công ty thì các thành viên sở hữu số cổ phần còn lại cũng có quyền triệu tập cuộc họp HĐTV nếu Điều lệ không có quy định khác.

Về mặt quy trình, thủ tục họp HĐTV, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Chủ tịch HĐTV chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu và triệu tập họp HĐTV bằng cách gửi thông báo cho các thành viên. Chương trình và tài liệu họp phải được gửi cho thành viên công ty trước khi họp. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp liên quan đến quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thông qua phương hướng phát triển công ty, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổ chức lại hoặc giải thể công ty phải được gửi đến các thành viên chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày họp. Thời hạn gửi các tài liệu khác do Điều lệ công ty quy định.

Như vậy, có thể coi quy định tại Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2014 là bước đổi mới đột phá so với quy định tương ứng tại Luật Doanh nghiệp cũ năm 2005. Theo luật cũ, tỉ lệ biểu quyết để thông qua quyết định của HĐTV phải ít nhất bằng 65% cho các vấn đề thông thường và 75% cho các vấn đề quan trọng. Công ty có thể ấn định các tỉ lệ khác cao hơn 65% hoặc 75% nhưng không được thấp hơn các tỉ lệ này. Còn theo quy định tại luật mới, công ty được quyền quy định một tỉ lệ biểu quyết cụ thể trong Điều lệ có thể nhỏ hơn cac tỉ lệ 65% và 75%; và, nếu không quy định tỉ lệ cụ thể thì họ có thể tham chiếu Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2014 để ấn định tỉ lệ biểu quyết 65% cho các vấn đề thông thường và 75% cho các vấn đề quan trọng. Nói cách khác, công ty hoàn toàn có thể ấn định một tỉ lệ biểu quyết bất kỳ thấp hơn con số 65% và 75%, vốn là các mức tham chiếu của luật, để thông qua quyết định của HĐTV[1].

 
Thành lập doanh nghiệp năm 2019

Thành lập doanh nghiệp đầu năm 2019

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết để lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp

1. Lựa chọn loại hình DN để bắt đầu khởi nghiệp

2. Chuẩn bị bản sao y công chứng CMND hoặc hộ chiếu của các thành viên ( đối với loại hình công ty TNHH), các cổ đông ( đối với loại hình công ty cổ phần).

** Lưu ý: Bản sao y công chứng CMND chưa quá 3 tháng, thời hạn CMND chưa quá 15 năm. Việc chọn lựa ai sẽ là thành viên, cổ đông của DN sẽ do chủ DN quyết định, tuy nhiên số lượng thành viên và cổ đông sẽ được quy định bởi loại hình DN.

3. Lựa chọn đặt tên DN:

– Tên DN phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố là loại hình DN và tên riêng. tốt nhất bạn lên lựa chọn đặt tên DN ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mới thành lập có những kinh nghiệm, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào những địa bàn khó khăn, vào những lĩnh vực có tính rủi ro cao, Nhà nước đã có những quy định ưu đãi miễn và giảm thuế khi doanh nghiệp đáp ứng những điều kiện mà pháp luật đặt ra. Quy định miễn giảm thuế suất được Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định rải rác các điều từ điều 13 đến điều 18.

Xét trong trường hợp của bạn thì nếu bạn thành lập doanh nghiệp và định hướng theo doanh nghiệp công nghệ cao thì công ty bạn sẽ được hưởng ưu đãi thuế suất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi bổ sung năm 2013. Theo đó công ty bạn thành lập theo mô hình doanh nghiệp công nghệ cao thì sẽ được hưởng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm đối với thu nhập của công ty.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

Do nhu cầu, các doanh nghiệp muốn mở rộng hoặc thu hẹp các lĩnh vực kinh doanh, hay cắt giảm một số ngành nghề kinh doanh. Chính vì thế các doanh nghiệp cần nắm rõ những ngành nghề kinh doanh nào phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành, trong đó ngành nghề nào là ngành kinh doanh có điều kiện và ngành nghề nào là ngành không có điều kiện để tiến hành thủ tục bổ sung theo đúng quy định ban hành.

Trường hợp 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trong trường hợp doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ được tiến hành khi doanh nghiệp đó đáp ứng đầy đủ điều kiện về mức vốn pháp định hoặc đáp ứng đầy đủ điều kiện về chứng chỉ hành nghề kinh doanh.

Một số lưu ý khi đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh 2018

Một số lưu ý khi đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh 2018

Khác với quy định luật doanh nghiệp các năm trước đây, năm 2018 các doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được cấp một trong hai giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Trong đó các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thuộc các trường hợp sau: Tên công ty, địa chỉ trụ sở công ty, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật.
Doanh nghiệp được cấp giấy xác nhận về thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh diệp liên quan tới các nội dung như: Thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi danh sách cổ đông.

 Lưu ý về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Lưu ý về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Khác với quy định luật doanh nghiệp các năm trước đây, năm 2018 các doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được cấp một trong hai giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Trong đó các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thuộc các trường hợp sau: Tên công ty, địa chỉ trụ sở công ty, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật.
Doanh nghiệp được cấp giấy xác nhận về thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh diệp liên quan tới các nội dung như: Thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi danh sách cổ đông.

Đặcc điểm của công ty hợp danh

Đặc điểm của công ty hợp danh

Công ty hợp danh được ưa chuộng rất nhiều hiện nay, loại hình doanh nghiệp này phù hợp với xu thế phát triển kinh tế của Việt Nam. Vì vậy, Luật Gia Phát xin chia sẽ về một số đặc điểm của công ty hợp danh như sau:

Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Đặc điểm của công ty hợp danh:

1 Về thành viên công ty hợp danh bao gồm:

- Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh).

- Thành viên hợp danh phải là cá nhân.

Khái niệm, đặc điểm công ty TNHH một thành viên

Khái niệm, đặc điểm công ty TNHH một thành viên

Theo quy định tại điều 73 Luật Doanh nghiệp số Luật số 68/2014/QH13 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Doanh nghiệp, trong đó:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu.

b) Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

 Biểu mẫu tư vấn luật doanh nghiệp

văn bản tư vấn luật doanh nghiệp

 

nhận xet khách hàng về công ty luật gia phát

Công ty Tư vấn luật doanh nghiệp

Xin giấy phép mạng xã hội

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Tư luật doanh nghiêp qua điện thoại ATEN

"Xin chào toàn thể đội ngũ nhân viên, luật sư công ty tư vấn luật  Gia Phát. Tôi viết thư này để cảm ơn quý công ty đã giúp đỡ tôi trong vấn đề thành lập và quảnlý trung tâm đào tạo trong suốt 5 năm qua. Trước kia, mới bắt đầu có ý tưởng về mở trung tâm ngoại ngữ có khá nhiều thủ tục phức tạp bản thân tôi đã trực tiếp đi tìm hiểu và mất rất nhiều thời gian, nhưng vẫn không thực hiện được."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát

"Tôi đã đúng đắn khi quyết định sử dụng dịch vụ của tư vấn luật doanh nghiệp Gia Phát.Cơ sở kinh doanh thực phẩm của tôi vừa mở ra, có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là việc xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh tôi biết mình cần sự hỗ trợ và tư vấn của một công ty Luật. Trước hàng ngàn văn phòng luật, tôi đã được giới thiệu và quyết định sử dụng dịch vụ tư vấn, xin giấy phép của Luật Gia Phát."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát tư vấn NiNa

Đã 3 năm kể từ khi trung tâm tiếng anh của tôi đi vào hoạt động, mọi thứ hiện nay đã ổn định hơn rất nhiều.Hôm nay nhận được lời mời của công ty viết nhận xét về quá trình cùng làm việc, lại nhớ khoảng thời gian đấy..Những ngày đầu tiên khi bắt đầu khởi nghiệp, gặp rất nhiều khó khăn, từ kinh tế, thời gian, nhân lực và đặc biệt là  thủ tục xin giấy phép hoạt động. Nhưng cũng cảm thấy may mắn vì được biết và làm quen với tư vấn luật doanh Luật Gia Phát.

Xem thêm..

Khách hàng công ty tư vấn luật Hottab

Từ nước ngoài vào Việt Nam đầu tư kinh doanh. Không am hiểu pháp luật nước, còn gặp nhiều lúng túng trong việc làm hồ sơ, thủ tục. Đến với luật Gia Phát tôi được tư vấn tận tình, Giúp cho công việc của tôi được tiến hành thuận lợi đúng trình tự, thủ tục, tiến độ và hơn nữa là đúng quy định pháp luật. Xin cảm ơn công ty!

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật uminsu

Bắt đầu kinh doanh, chưa có nhiều kiến thức pháp luật để bảo vệ thương hiệucủa mình. Đến với Công ty tư vấn luật doanh nghiệp Luật Gia Phát tôi đã được tư vấn về cách bảo hộ nhãn hiệu. Từ đó thương hiệu của chúng tôi được sử dụng rộng rãi mà không bị nhầm lẫn với các thương hiệu khác trên thị trường, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và quay lại sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Công ty truyền thông gia phúc

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

Gặp một số vướng mắc trong quá trình xin giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu, chúng tôi đã tìm đến Công ty Luật TNHH Gia Phát và cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn. Thái độ làm việc của các luật sư và nhân viên tại đây rất nhiệt tình, nhờ có Luật Gia Phát mà chúng tôi đã có thể hoàn tất thủ tục xin giấy phép kinh doanh trong thời gian ngắn, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

 

 

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

CÔNG TY TNHH CAPITALAND – VISTA

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

logo-cong-ty-tu-van-luat-doanh-nghiep

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

Thống kê truy cập