Hỏi đáp luật doanh nghiệp

Đặc trưng cơ bản của Doanh nghiệp

Xem xét các khái niệm về doanh nghiệp để rút ra các điểm chung nhất thì có thể thấy rằng một doanh nghiệp có các đặc trưng cơ bản sau đây:

1.       Có hoạt động kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ thường xuyên

Phần lớn doanh nghiệp được thành lập nhằm mục đích kinh doanh, mua bán hàng hóa tạo lợi nhuận hoặc cung ứng dịch vụ hoặc cả hai để phục vụ lợi ích người tiêu dùng. Tuy nhiên, cũng có một số doanh nghiệp đặc thù, thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Các doanh nghiệp này đa phần là doanh nghiệp công ích hoặc doanh nghiệp xã hội, do Nhà nước thành lập và chủ sở hữu, thực hiện các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng và xã hội, chẳng hạn các doanh nghiệp về điện, nước, vệ sinh công cộng...v...v...

Điểm mới của Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 thay thế Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Điểm mới của Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 thay thế Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Từ ngày 11/03/2019, Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 08/01/2019 chính thức có hiệu lực. Thông tư sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định của Nghị định 78/2015/NĐ-CP, do đó Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT đã cập nhật dẫn chiếu tới nghị định mới. So với Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT, các mục văn bản vẫn giữ nguyên, tuy nhiên, nội dung của từng văn bản có sự thay đổi đáng kể.

 

Hồ sơ đăng ký thành lập Doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký thành lập Doanh nghiệp

Trong bộ hồ sơ này, Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp được làm theo mẫu mà pháp luật quy định, liệt kê toàn bộ thông tin cần thiết về doanh nghiệp dự kiến thành lập, bao gồm: (1) Tên doanh nghiệp, (2) Địa chỉ trụ sở và các thông tin liên lạc cần thiết, (3) Ngành, nghề kinh doanh, (4) Vốn điều lệ, (5) Các loại cổ phần và thông tin về cổ phần (áp dụng cho việc thành lập CTCP), (6) Thông tin đăng ký thuế, (7) Số lượng lao động, (8) Tên, địa chỉ và giấy tờ chứng thực hợp lệ về chủ DNTN, thành viên CTHD hay người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH hay CTCP.

Góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Để thành lập công ty, các thành viên sáng lập phải thực hiện góp vốn bằng tiền hoặc bằng tài sản vào công ty. Theo Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014, “Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên khi đăng kư doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.” Phần vốn góp này phản ánh mức độ quyền và nghĩa vụ của thành viên trong công ty; góp vốn càng cao thì quyền và nghĩa vụ càng lớn và ngược lại. Mức vốn góp cũng là căn cứ để phân chia lợi nhuận hoặc để chia sẻ các rủi ro, thua lỗ giữa các thành viên trong công ty.

Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Về cơ bản, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên là một trong những đồng sở hữu công ty cùng với các thành viên khác. Tuy nhiên, quyền lợi của mỗi thành viên được giới hạn trong số vốn mà thành viên đó góp vào công ty. Số vốn càng cao thì quyền lợi càng lớn và ngược lại, số vốn càng ít thì quyền lợi càng nhỏ. Theo Điều 50 Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên công ty có các quyền sau:

Góp vốn thành lập Công ty hợp danh

Góp vốn thành lập Công ty hợp danh

Luật Doanh nghiệp 2014 không quy định thời hạn các thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải hoàn tất nghĩa vụ góp vốn trong công ty. Như vậy, các thành viên hợp danh và góp vốn phải thỏa thuận với nhau về việc góp vốn vào doanh nghiệp và phải thực hiện đúng các cam kết đó. Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.

Quy định của Pháp luật về Tách Doanh nghiệp

Quy định của pháp luật về Tách Doanh nghiệp

HĐTV, chủ sở hữu công ty hoặc ĐHĐCĐ của công ty bị tách thông qua quyết định tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Quyết định tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

Giải thể Doanh nghiệp

Quy định về Giải thể Doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là vấn đề nan giải đối với chính bản thân các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vì quá trình tổng kết thi hành Luật Doanh nghiệp 2005 cho thấy quy trình, thủ tục để thanh lý một dự án đầu tư gắn liền với số phận của một doanh nghiệp theo luật cũ còn hết sức mơ hồ. Luật Doanh nghiệp 2014 đã khắc phục được hầu hết các điểm còn thiếu trong luật cũ khi bổ sung một số chế định về giải thể doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cần thiết khi chấm dứt hoạt động.

 Biểu mẫu tư vấn luật doanh nghiệp

văn bản tư vấn luật doanh nghiệp

 

nhận xet khách hàng về công ty luật gia phát

Công ty Tư vấn luật doanh nghiệp

Xin giấy phép mạng xã hội

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Tư luật doanh nghiêp qua điện thoại ATEN

"Xin chào toàn thể đội ngũ nhân viên, luật sư công ty tư vấn luật  Gia Phát. Tôi viết thư này để cảm ơn quý công ty đã giúp đỡ tôi trong vấn đề thành lập và quảnlý trung tâm đào tạo trong suốt 5 năm qua. Trước kia, mới bắt đầu có ý tưởng về mở trung tâm ngoại ngữ có khá nhiều thủ tục phức tạp bản thân tôi đã trực tiếp đi tìm hiểu và mất rất nhiều thời gian, nhưng vẫn không thực hiện được."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát

"Tôi đã đúng đắn khi quyết định sử dụng dịch vụ của tư vấn luật doanh nghiệp Gia Phát.Cơ sở kinh doanh thực phẩm của tôi vừa mở ra, có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là việc xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh tôi biết mình cần sự hỗ trợ và tư vấn của một công ty Luật. Trước hàng ngàn văn phòng luật, tôi đã được giới thiệu và quyết định sử dụng dịch vụ tư vấn, xin giấy phép của Luật Gia Phát."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát tư vấn NiNa

Đã 3 năm kể từ khi trung tâm tiếng anh của tôi đi vào hoạt động, mọi thứ hiện nay đã ổn định hơn rất nhiều.Hôm nay nhận được lời mời của công ty viết nhận xét về quá trình cùng làm việc, lại nhớ khoảng thời gian đấy..Những ngày đầu tiên khi bắt đầu khởi nghiệp, gặp rất nhiều khó khăn, từ kinh tế, thời gian, nhân lực và đặc biệt là  thủ tục xin giấy phép hoạt động. Nhưng cũng cảm thấy may mắn vì được biết và làm quen với tư vấn luật doanh Luật Gia Phát.

Xem thêm..

Khách hàng công ty tư vấn luật Hottab

Từ nước ngoài vào Việt Nam đầu tư kinh doanh. Không am hiểu pháp luật nước, còn gặp nhiều lúng túng trong việc làm hồ sơ, thủ tục. Đến với luật Gia Phát tôi được tư vấn tận tình, Giúp cho công việc của tôi được tiến hành thuận lợi đúng trình tự, thủ tục, tiến độ và hơn nữa là đúng quy định pháp luật. Xin cảm ơn công ty!

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật uminsu

Bắt đầu kinh doanh, chưa có nhiều kiến thức pháp luật để bảo vệ thương hiệucủa mình. Đến với Công ty tư vấn luật doanh nghiệp Luật Gia Phát tôi đã được tư vấn về cách bảo hộ nhãn hiệu. Từ đó thương hiệu của chúng tôi được sử dụng rộng rãi mà không bị nhầm lẫn với các thương hiệu khác trên thị trường, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và quay lại sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Công ty truyền thông gia phúc

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

Gặp một số vướng mắc trong quá trình xin giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu, chúng tôi đã tìm đến Công ty Luật TNHH Gia Phát và cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn. Thái độ làm việc của các luật sư và nhân viên tại đây rất nhiệt tình, nhờ có Luật Gia Phát mà chúng tôi đã có thể hoàn tất thủ tục xin giấy phép kinh doanh trong thời gian ngắn, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

 

 

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

CÔNG TY TNHH CAPITALAND – VISTA

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

logo-cong-ty-tu-van-luat-doanh-nghiep

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

Thống kê truy cập