Trung tâm đào tạo

Thành lập trung tâm đào tạo nghề ngắn hạn

Thành lập trung tâm đào tạo nghề ngắn hạn

Đào tạo nghề là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do vậy, để kinh doanh dịch vụ này, trước hết doanh nghiệp cần thành lập một cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng) hoặc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp). Bài viết dưới đây lựa chọn một dạng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp là trung tâm đào tạo nghề ngắn hạn để đưa ra tư vấn cho doanh nghiệp vê quy trình, thủ tục thành lập chi tiết.

Đào tạo nghề là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do vậy, để kinh doanh dịch vụ này, trước hết doanh nghiệp cần thành lập một cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng) hoặc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp). Bài viết dưới đây lựa chọn một dạng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp là trung tâm đào tạo nghề ngắn hạn để đưa ra tư vấn cho doanh nghiệp vê quy trình, thủ tục thành lập chi tiết.

1.Thành lập doanh nghiệp

 

Muốn thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn chuyên giảng dạy các lớp kế toán thực hành, kế toán trưởng doanh nghiệp và kế toán trưởng hành chính có cấp chứng chỉ thì trước tiên phải thực hiện thủ tuc đăng ký thành lập doanh nghiệp. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quý khách hàng sẽ thực hiện thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn và tiến hành xin cấp Giấy phép đăng ký hoạt động phù hợp với nội dung hoạt động của trung tâm đào tạo ngắn hạn.

 

2.Thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn chuyên giảng dạy các lớp kế toán thực hành, kế toán trưởng doanh nghiệp và kế toán trưởng hành chính có cấp chứng chỉ

 

- Điều kiện  đối với Giám đốc trung tâm:

 

+Có phẩm chất, đạo đức tốt;

 

+Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

 

+Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghề vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp;

 

+Có đủ sức khỏe;

 

+Nhiệm kỳ của Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 05 năm.

 

- Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp:

 

+Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 04 m²/người học;

 

+Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; đối với các nghề yêu cầu về năng khiếu, đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 15 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;

 

+Có đủ chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo.

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp:

1. Phạm vi công việc

 

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan thành lập doanh nghiệp;

 

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan thành lập trung tâm đào tạo khóa ngắn hạn;

 

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp;

 

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp;

 

- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;

 

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

2. Thực hiện trình tự thủ tục

 

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

 

3. Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để thành lập

 

- Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

 

- Điều lệ Công ty (Đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh);

 

- Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần), Danh sách các thành viên hợp danh (Đối với công ty hợp danh);

 

- Giấy ủy quyền

 

- Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

 

- Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp:

 

- Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

 

- Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

 

- Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp kèm theo các minh chứng;

 

- Bản sao quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

 

- Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

Để được tư vấn miễn phí vui lòng liên hệ:

 

Hotline: 098.1214.789

 

Mọi thông tin chi tiết có thể xem tại website: luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn

 

Luật Gia Phát – Niềm tin pháp lý doanh nghiệp!

 Biểu mẫu tư vấn luật doanh nghiệp

văn bản tư vấn luật doanh nghiệp

 

nhận xet khách hàng về công ty luật gia phát

Công ty Tư vấn luật doanh nghiệp

Xin giấy phép mạng xã hội

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Tư luật doanh nghiêp qua điện thoại ATEN

"Xin chào toàn thể đội ngũ nhân viên, luật sư công ty tư vấn luật  Gia Phát. Tôi viết thư này để cảm ơn quý công ty đã giúp đỡ tôi trong vấn đề thành lập và quảnlý trung tâm đào tạo trong suốt 5 năm qua. Trước kia, mới bắt đầu có ý tưởng về mở trung tâm ngoại ngữ có khá nhiều thủ tục phức tạp bản thân tôi đã trực tiếp đi tìm hiểu và mất rất nhiều thời gian, nhưng vẫn không thực hiện được."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát

"Tôi đã đúng đắn khi quyết định sử dụng dịch vụ của tư vấn luật doanh nghiệp Gia Phát.Cơ sở kinh doanh thực phẩm của tôi vừa mở ra, có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là việc xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh tôi biết mình cần sự hỗ trợ và tư vấn của một công ty Luật. Trước hàng ngàn văn phòng luật, tôi đã được giới thiệu và quyết định sử dụng dịch vụ tư vấn, xin giấy phép của Luật Gia Phát."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát tư vấn NiNa

Đã 3 năm kể từ khi trung tâm tiếng anh của tôi đi vào hoạt động, mọi thứ hiện nay đã ổn định hơn rất nhiều.Hôm nay nhận được lời mời của công ty viết nhận xét về quá trình cùng làm việc, lại nhớ khoảng thời gian đấy..Những ngày đầu tiên khi bắt đầu khởi nghiệp, gặp rất nhiều khó khăn, từ kinh tế, thời gian, nhân lực và đặc biệt là  thủ tục xin giấy phép hoạt động. Nhưng cũng cảm thấy may mắn vì được biết và làm quen với tư vấn luật doanh Luật Gia Phát.

Xem thêm..

Khách hàng công ty tư vấn luật Hottab

Từ nước ngoài vào Việt Nam đầu tư kinh doanh. Không am hiểu pháp luật nước, còn gặp nhiều lúng túng trong việc làm hồ sơ, thủ tục. Đến với luật Gia Phát tôi được tư vấn tận tình, Giúp cho công việc của tôi được tiến hành thuận lợi đúng trình tự, thủ tục, tiến độ và hơn nữa là đúng quy định pháp luật. Xin cảm ơn công ty!

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật uminsu

Bắt đầu kinh doanh, chưa có nhiều kiến thức pháp luật để bảo vệ thương hiệucủa mình. Đến với Công ty tư vấn luật doanh nghiệp Luật Gia Phát tôi đã được tư vấn về cách bảo hộ nhãn hiệu. Từ đó thương hiệu của chúng tôi được sử dụng rộng rãi mà không bị nhầm lẫn với các thương hiệu khác trên thị trường, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và quay lại sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Công ty truyền thông gia phúc

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

Gặp một số vướng mắc trong quá trình xin giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu, chúng tôi đã tìm đến Công ty Luật TNHH Gia Phát và cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn. Thái độ làm việc của các luật sư và nhân viên tại đây rất nhiệt tình, nhờ có Luật Gia Phát mà chúng tôi đã có thể hoàn tất thủ tục xin giấy phép kinh doanh trong thời gian ngắn, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

 

 

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

CÔNG TY TNHH CAPITALAND – VISTA

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

logo-cong-ty-tu-van-luat-doanh-nghiep

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

Thống kê truy cập