Tư vấn kinh tế

Tư vấn hợp đồng kinh tế

Tư vấn hợp đồng kinh tế

Vai trò của hợp đồng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Là thỏa thuận mang tính pháp ràng buộc các bên về việc sản xuất, mua bán sản phẩm, dịch vụ và các thỏa thuận khác với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ cùa mỗi bên, Là cơ sở để giải quyết tranh chấp liên quan đến thỏa thuận, cam kết, là công cụ quan trọng cho hoạt động đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp

I Vai trò của hợp đồng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

- Là thỏa thuận mang tính pháp ràng buộc các bên về việc sản xuất, mua bán sản phẩm, dịch vụ và các thỏa thuận khác với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ cùa mỗi bên

- Là cơ sở để giải quyết tranh chấp liên quan đến thỏa thuận, cam kết

- Là công cụ quan trọng cho hoạt động đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp

- Là công cụ hữu hiệu để thâm nhập thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp…

- Là căn cứ đề thiết lập mối quan hệ với đối tác và đăng ký các giao dịch khác nhau

II. Đặc điểm của hợp đồng trong hoạt động kinh doanh, hợp đồng thương mại dịch vụ (thường gọi là Hợp Đồng Kinh Tế)

Khác với hợp đồng dân sự, hợp đổng kinh tế có các đặc điểm sau đây:

1. Hợp đồng kinh tế được ký kết vì mục đích kinh doanh

Hợp đổng kinh tế bao giờ cũng gắn với hoạt động sản xuất, tái sản xuất và trao đổi hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh, trong đó có ít nhất một bên ký hợp đồng phải có mục đích kinh doanh.

Mục đích chủ yếu của hợp đồng dân sự là đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các bên.

2. Đặc điểm về chủ thể hợp đồng

Trong mối quan hệ hợp đồng kinh tế, ít nhất một bên phải là pháp nhân, còn bên kia có thể là pháp nhân hay cá nhân có đăng ký kinh doanh. Nội dung hợp đồng ký kết phải phù hợp với phạm vi nghề nghiệp kinh doanh đã đăng ký.

Còn đối với hợp đồng dân sự thì mọi tổ chức và cá nhân đều có thể trở thành chủ thể của hợp đồng

     3. Hình thức của hợp đồng

Hợp đồng kinh tế phải được ký kết bằng văn bản hoặc tài liệu giao dịch, là những văn bản có chữ ký xác nhận của các bên về nội dung thỏa thuận, có thể dưới các dạng công văn, thư điện tử, đơn chào hàng, đơn đặt hàng, điện báo…

Hợp đồng dân sự, tùy theo nội dung, mối quan hệ và ý chí của các bên, được ký bằng văn bản hoặc  thỏa thuận miệng, có thể có người làm chứng…

 

III. Nội dung tư vấn hợp đồng kinh tế tại Công ty Luật Gia Phát

 1. Tư vấn các quy định chung về hợp đồng kinh tế
 1. Xem xét, rà soát các loại hợp đồng kinh tế 
 2. Tư vấn phương thức giao kết hợp đồng kinh tế
 1. Tư vấn đàm phán hợp đồng kinh tế
 1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế (tư vấn nội dung cơ bản của hợp đồng kinh tế)

      6. Tư vấn chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng kinh tế

     7. Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế (tranh chấp hợp đồng thương mại dịch vụ, hợp đồng kinh doanh)

 

Trên đây là một số thông tin mà Luật Gia Phát cung cấp cho quý khách hàng. Với nhiều năm kinh nghiệm cùng đội ngũ luật sư chuyên nghiệp Luật Gia Phát sẽ giải đáp mọi thắc mắc từ quý khách hàng nhanh nhất và chính xác nhất về các quy định về hóa đơn điện tử và những vấn đề pháp luật liên quan khác.
Hotline : 0981214789

Mail: ceo@luatgiaphat.vn

Tư vấn hợp đồng kinh tế

“Thương trường là chiến trường” - câu ngạn ngữ mà các thương nhân Việt Nam ai cũng biết. Nhưng có lẽ ít người nghĩ rằng trong thương trường ấy thương nhân phải nắm cho được “vũ khí” lợi hại của mình, đó chính là Hợp Đồng. Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của hợp đồng càng quan trọng, khi Việt Nam gia nhập WTO và TPP. Vai trò của hợp đồng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

“Thương trường là chiến trường” - câu ngạn ngữ mà các thương nhân Việt Nam ai cũng biết. Nhưng có lẽ ít người nghĩ rằng trong thương trường ấy thương nhân phải nắm cho được “vũ khí” lợi hại của mình, đó chính là Hợp Đồng. Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của hợp đồng càng quan trọng, khi Việt Nam gia nhập WTO và TPP.

Vai trò của hợp đồng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

- Là thỏa thuận mang tính pháp ràng buộc các bên về việc sản xuất, mua bán sản phẩm, dịch vụ và các thỏa thuận khác với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ cùa mỗi bên

- Là cơ sở để giải quyết tranh chấp liên quan đến thỏa thuận, cam kết

- Là công cụ quan trọng cho hoạt động đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp

- Là công cụ hữu hiệu để thâm nhập thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp…

- Là căn cứ đề thiết lập mối quan hệ với đối tác và đăng ký các giao dịch khác nhau

I. Đặc điểm của hợp đồng trong hoạt động kinh doanh, hợp đồng thương mại dịch vụ (thường gọi là Hợp Đồng Kinh Tế)

Khác với hợp đồng dân sự, hợp đổng kinh tế có các đặc điểm sau đây:

 1. Hợp đồng kinh tế được ký kết vì mục đích kinh doanh

Hợp đổng kinh tế bao giờ cũng gắn với hoạt động sản xuất, tái sản xuất và trao đổi hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh, trong đó có ít nhất một bên ký hợp đồng phải có mục đích kinh doanh.

Mục đích chủ yếu của hợp đồng dân sự là đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các bên.

     2. Đặc điểm về chủ thể hợp đồng

Trong mối quan hệ hợp đồng kinh tế, ít nhất một bên phải là pháp nhân, còn bên kia có thể là pháp nhân hay cá nhân có đăng ký kinh doanh. Nội dung hợp đồng ký kết phải phù hợp với phạm vi nghề nghiệp kinh doanh đã đăng ký.

Còn đối với hợp đồng dân sự thì mọi tổ chức và cá nhân đều có thể trở thành chủ thể của hợp đồng

     3. Hình thức của hợp đồng

Hợp đồng kinh tế phải được ký kết bằng văn bản hoặc tài liệu giao dịch, là những văn bản có chữ ký xác nhận của các bên về nội dung thỏa thuận, có thể dưới các dạng công văn, thư điện tử, đơn chào hàng, đơn đặt hàng, điện báo…

Hợp đồng dân sự, tùy theo nội dung, mối quan hệ và ý chí của các bên, được ký bằng văn bản hoặc  thỏa thuận miệng, có thể có người làm chứng…

II. Tại sao doanh nghiệp cần tư vấn hợp đồng?

Doanh nghiệp cần tư vấn hợp đồng để:

- Hợp đồng mang tính khả thi và không bị vô hiệu

- Hạn chế tối đa mọi rủi ro pháp lý trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng với đối tác

- Đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp cho khách hàng

- Với bối cảnh hội nhập kinh tế như ở Việt Nam hiện nay, việc tư vấn hợp đồng lại càng cấp thiết bởi đối tác trong hợp đồng là các doanh nhân nước ngoài chuyên nghiệp, nếu các doanh nghiệp không muốn ‘thua ngay trên sân nhà’….

III. Nội dung tư vấn hợp đồng kinh tế tại Công ty luật Gia Phát

 1. Tư vấn các quy định chung về hợp đồng kinh tế

- Chủ thể tham gia hợp đồng thương mại, dịch vụ

- Tư vấn về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

- Tư vấn về các trường hợp hợp đồng thương mại dịch vụ vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu

 1. Xem xét, rà soát các loại hợp đồng kinh tế mà khách hàng đã ký kết, trên cơ sở đó điều chỉnh kịp thời hoặc rút kinh nghiệp
 2. Tư vấn phương thức giao kết hợp đồng kinh tế

- Tư vấn thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng

- Tư vấn về thay đổi, rút lại, hủy bỏ, chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

- Tư vấn chấp nhận và thời hạn chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

 1. Tư vấn đàm phán hợp đồng kinh tế

- Đàm phán hợp đồng có ý nghĩa rất quan trọng. Bằng kinh nghiệm của mình, luật sư Luật Thái An giúp khách hàng thương lượng hợp đồng theo hướng có lợi nhất cho khách hàng.

 1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế (tư vấn nội dung cơ bản của hợp đồng kinh tế)

 - Tư vấn về hình thức hợp đồng kinh tế

- Tư vấn về các điều khoản chính, điều khoản thông thường, điều khoản tùy nghi của hợp đồng

- Tư vấn về cách thức thoả thuận số lượng, chất lượng sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán

- Tư vấn về thời hạn, địa điểm thực hiện hợp đồng

- Tư vấn các quy định về quyền, nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hợp đồng

- Tư vấn thời điểm giao kết hợp đồng

- Tư vấn về vi phạm hợp đồng, chế tài xử phạt hợp đồng

- Tư vấn về sửa đổi nội dung hợp đồng, phụ lục hợp đồng

- Tư vấn các nội dung khác liên quan 

     6. Tư vấn chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng kinh tế

- Tư vấn quy định pháp luật về các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng

- Tư vấn cách thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng 

     7. Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế (tranh chấp hợp đồng thương mại dịch vụ, hợp đồng kinh doanh)

-  Tư vấn trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

-  Tư vấn đàm phán hòa giải tranh chấp

-  Tư vấn khởi kiện giải quyết tranh chấp hợp đồng

-  Đại diện cho khách hàng giải quyết tranh chấp hợp đồng

-  Bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong tranh chấp hợp đồng

IV. Cam kết của Công ty luật Gia Phát

- Cử luật sư phù hợp nhất của Hãng Luật phục vụ Khách hàng

- Hợp đồng được soạn thảo theo cách chuyên nghiệp

- Hỗ trợ pháp lý tốt nhất theo yêu cầu của Khách hàng trong suốt quá trình từ chuẩn bị cơ sở pháp lý, sơ thảo hợp đồng, thẩm định hợp đồng, ký kết hợp đồng

- Tối đa hóa lợi ích của khách hàng trong phạm vi pháp luật cho phép và hoàn cảnh cụ thể

- Hạn chế rủi ro pháp lý cho khách hàng

- Bảo mật thông tin 

- Giảm giá  cho dịch vụ tiếp theo mà Khách hàng sử dụng

Liên hệ ngay đề được sử dụng dịch vụ tư vấn hợp đồng kinh tế tốt nhất!

 

 Biểu mẫu tư vấn luật doanh nghiệp

văn bản tư vấn luật doanh nghiệp

 

nhận xet khách hàng về công ty luật gia phát

Công ty Tư vấn luật doanh nghiệp

Xin giấy phép mạng xã hội

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Tư luật doanh nghiêp qua điện thoại ATEN

"Xin chào toàn thể đội ngũ nhân viên, luật sư công ty tư vấn luật  Gia Phát. Tôi viết thư này để cảm ơn quý công ty đã giúp đỡ tôi trong vấn đề thành lập và quảnlý trung tâm đào tạo trong suốt 5 năm qua. Trước kia, mới bắt đầu có ý tưởng về mở trung tâm ngoại ngữ có khá nhiều thủ tục phức tạp bản thân tôi đã trực tiếp đi tìm hiểu và mất rất nhiều thời gian, nhưng vẫn không thực hiện được."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát

"Tôi đã đúng đắn khi quyết định sử dụng dịch vụ của tư vấn luật doanh nghiệp Gia Phát.Cơ sở kinh doanh thực phẩm của tôi vừa mở ra, có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là việc xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh tôi biết mình cần sự hỗ trợ và tư vấn của một công ty Luật. Trước hàng ngàn văn phòng luật, tôi đã được giới thiệu và quyết định sử dụng dịch vụ tư vấn, xin giấy phép của Luật Gia Phát."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát tư vấn NiNa

Đã 3 năm kể từ khi trung tâm tiếng anh của tôi đi vào hoạt động, mọi thứ hiện nay đã ổn định hơn rất nhiều.Hôm nay nhận được lời mời của công ty viết nhận xét về quá trình cùng làm việc, lại nhớ khoảng thời gian đấy..Những ngày đầu tiên khi bắt đầu khởi nghiệp, gặp rất nhiều khó khăn, từ kinh tế, thời gian, nhân lực và đặc biệt là  thủ tục xin giấy phép hoạt động. Nhưng cũng cảm thấy may mắn vì được biết và làm quen với tư vấn luật doanh Luật Gia Phát.

Xem thêm..

Khách hàng công ty tư vấn luật Hottab

Từ nước ngoài vào Việt Nam đầu tư kinh doanh. Không am hiểu pháp luật nước, còn gặp nhiều lúng túng trong việc làm hồ sơ, thủ tục. Đến với luật Gia Phát tôi được tư vấn tận tình, Giúp cho công việc của tôi được tiến hành thuận lợi đúng trình tự, thủ tục, tiến độ và hơn nữa là đúng quy định pháp luật. Xin cảm ơn công ty!

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật uminsu

Bắt đầu kinh doanh, chưa có nhiều kiến thức pháp luật để bảo vệ thương hiệucủa mình. Đến với Công ty tư vấn luật doanh nghiệp Luật Gia Phát tôi đã được tư vấn về cách bảo hộ nhãn hiệu. Từ đó thương hiệu của chúng tôi được sử dụng rộng rãi mà không bị nhầm lẫn với các thương hiệu khác trên thị trường, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và quay lại sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Công ty truyền thông gia phúc

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

Gặp một số vướng mắc trong quá trình xin giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu, chúng tôi đã tìm đến Công ty Luật TNHH Gia Phát và cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn. Thái độ làm việc của các luật sư và nhân viên tại đây rất nhiệt tình, nhờ có Luật Gia Phát mà chúng tôi đã có thể hoàn tất thủ tục xin giấy phép kinh doanh trong thời gian ngắn, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

 

 

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

CÔNG TY TNHH CAPITALAND – VISTA

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

logo-cong-ty-tu-van-luat-doanh-nghiep

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

Thống kê truy cập