Thủ tục thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Hải Phòng

Thời gian qua, Luật Gia Phát nhận được rất nhiều cuộc gọi đến của khách hàng với nhu cầu được tư vấn về thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Hải Phòng. Trong bài viết này, bộ phận tư vấn của Công ty chúng tôi xin đưa ra một số nội dung tư vấn như sau:

1. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Kết quả hình ảnh cho doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam tiếp tục thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Có tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

2. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định Cơ quan đăng ký đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều này nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+) Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

+) Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định (nếu có).

Kết quả hình ảnh cho doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

3. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lí đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Đề xuất dự án đầu tư 

- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

4. Thẩm quyền cấp GCN đăng ký đầu tư

- Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng (đối với các dự án không thuộc thẩm quyền của ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, …)

Sau khi được cấp GCN ĐKĐT, doanh nghiệp tiến hành thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

5. Trình tự, thủ tục thành lập công ty nước ngoài tại Hải Phòng

- Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên/ Danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần.

+ Bản sao các giấy tờ sau đây:

Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

- Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng.

 

Trên đây là ý kiến tư vấn của công ty tư vấn luật doanh nghiệp – Luật Gia Phát về Thủ tục thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Hải Phòng. Quý khách cần sự hỗ trợ và tư vấn cụ thể xin vui lòng liên hệ:

otline: 098.1214.789

Điện thoại:   0243.2323.695  

Email:  ceo@luatgiaphat.vn

Website: luatgiaphat.com hoặc luatgiaphat.vn
Luật Gia Phát - Niềm tin pháp lí doanh nghiệp!

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT