Thủ tục thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Mục lục bài viết

  1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
  2. Bước 2: Nộp hồ sơ thông báo thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên
  3. Bước 3: Nhận kết quả

Công ty TNHH 1 thành viên sẽ được sử dụng tên mới trong hoạt động kinh doanh sau khi tiến hành làm thủ tục thông báo đổi tên doanh nghiệp.

Để tiến hành đổi tên công ty TNHH 1 thành viên cần thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công ty TNHH 1 thành viên chuẩn bị Thông báo với các nội dung thông báo Theo mẫu gồm các nội dung chính:

Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

Tên dự kiến thay đổi;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

(Quyết định, biên bản họp ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty)

Bước 2: Nộp hồ sơ thông báo thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên

Gửi thông báo thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty TNHH 1 thành viên (gửi 1 bộ hồ sơ)

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của bộ hồ sơ

Nộp lệ phí: 200.000 đồng/lần tại thời điểm nộp hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Gia Phát về thay đổi tên công ty TNHH một thành viên gửi đến quy khách hàng.

Để được tư vấn miễn phí và kịp thời vui lòng liên hệ:

Hotline: 098.1214.789

Hoặc luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn

Luật Gia Phát – Sự lựa chọn tuyệt vời cho doanh nghiệp!

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT