Trung tâm đào tạo

Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề

Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề

Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề.

1,Điều kiện thành lập trung tâm dạy nghề

Trung tâm dạy nghề được thành lập khi có đề án đảm bảo những điều kiện sau:

Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề.

1,Điều kiện thành lập trung tâm dạy nghề

Trung tâm dạy nghề được thành lập khi có đề án đảm bảo những điều kiện sau:
– Phù hợp với quy hoạch mạng lưới những cơ sở dạy nghề của cả nước trong mỗi thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới của trung tâm dạy nghề của Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị – xã hội, UBND cấp tỉnh.
– Quy mô đào tạo tối thiểu là 50 học sinh đối với trung tâm dạy nghề tư thục.
– Đội ngũ cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn phẩm chất, trình độ và kỹ năng nghề theo qui định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội qui định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó:

 • Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi nhiều nhất là 20 học sinh trên 1 giáo viên;
 • Phải có giáo viên cơ hữu cho mỗi nghề tổ chức đào tạo.

thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề

2,Về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy nghề:

– Cơ sở vật chất thích hợp với quy mô, trình độ đào tạo của mỗi nghề và được thiết kế xây dựng căn cứ vào Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành căn cứ theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

 • Diện tích đất sử dụng ít nhất là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 đối với khu vực bên ngoài đô thị;
 • Phòng lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo theo qui định. Diện tích phòng học lý thuyết ít nhất 1,3 m2/01 học sinh quy đổi;
 • Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành căn cứ theo chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp. Diện tích phòng học thực hành ít nhất đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi.

– Thiết bị dạy nghề: Có đầy đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với từng nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo qui định.

3,Về khả năng tài chính:

– Có đủ khả năng về mặt tài chính đảm bảo cho đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề. Nguồn vốn để thành lập trung tâm đào tạo nghề tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam được đóng góp bằng nguồn vốn hợp pháp, không tính giá trị về đất đai.

4,Điều kiện cho phép thành lập phân hiệu hoặc cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm đào tạo nghề tư thục:

 • Việc cho phép thành lập phân hiệu hoặc cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm cần phải đảm bảo đáp ứng những điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy nghề, đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề và những điều kiện đảm bảo khác để giảng dạy từng nghề theo quy mô dự kiến đào tạo tại phân hiệu hoặc cơ sở đào tạo đó.
 • Trường hợp thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh khác còn cần phải có văn bản đồng ý về chủ trương thành lập phân hiệu hoặc cơ sở đào tạo của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, địa điểm trung tâm dự kiến thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo.

5,Hồ sơ cần chuẩn bị khi thành lập trung tâm dạy nghề

Một số giấy tờ cần chuẩn bị khi muốn thành lập trung tâm đào tạo nghề:

 • Đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề của tổ chức, cá nhân.
 • Đề án thành lập trung tâm dạy nghề, trong đó cần xác định rõ sự cần thiết thành lập trung tâm, mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và những điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm, kế hoạch và tiến độ thực hiện đề án, hiệu quả về kinh tế – xã hội.
 • Dự kiến về số lượng giáo viên đảm bảo thích hợp với quy mô, trình độ cho mỗi nghề đào tạo của trung tõm.
 • Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm dạy nghề.
 • Bản sao (đã chứng thực) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hay tài sản khác gắn liền với đất hay văn bản thỏa thuận của UBND cấp tỉnh về chủ trương giao đất nhằm xây dựng trung tâm, trong đó xác định trừ về diện tích, mốc giới, địa chỉ khu đất xây dựng trung tâm.
 • Văn bản xác nhận của Ngân hàng thương mại (địa điểm tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề và cam kết chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trung tâm và chi phí cho nhuqngz hoạt động thường niên của trung tâm sau khi được thành lập. Những giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị được thành lập trung tâm dạy nghề.

thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề

 Đối với trung tâm có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần được bổ sung:

 • Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trung tâm đào tạo nghề của các thành viên góp vốn.
 • Danh sách những thành viên Ban sáng lập thành lập trung tâm.
 • Danh sách và hình thức góp vốn của những cổ đông cam kết góp vốn thành lập trung tâm.
 • Danh sách, biên bản góp vốn của những cổ đông cam kết góp vốn.

6,Trình tự thực hiện xin giấy phép thành lập trung tâm dạy nghề

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành tiếp nhận hồ sơ gửi Hội đồng thẩm định. Căn cứ vào kết quả thẩm định hồ sơ của Hội đồng thẩm định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề.
 • Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất để tiến hành thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề. Nếu bạn có vấn đề liên quan cần giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và tận tình sẽ giúp giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất 

Xin liên hệ số Hotline: 098.1214.789  để được tư vấn miễn phí. Mọi thông tin chi tiết truy cập địa chỉ website: luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn

 

 Biểu mẫu tư vấn luật doanh nghiệp

văn bản tư vấn luật doanh nghiệp

 

nhận xet khách hàng về công ty luật gia phát

Công ty Tư vấn luật doanh nghiệp

Xin giấy phép mạng xã hội

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Tư luật doanh nghiêp qua điện thoại ATEN

"Xin chào toàn thể đội ngũ nhân viên, luật sư công ty tư vấn luật  Gia Phát. Tôi viết thư này để cảm ơn quý công ty đã giúp đỡ tôi trong vấn đề thành lập và quảnlý trung tâm đào tạo trong suốt 5 năm qua. Trước kia, mới bắt đầu có ý tưởng về mở trung tâm ngoại ngữ có khá nhiều thủ tục phức tạp bản thân tôi đã trực tiếp đi tìm hiểu và mất rất nhiều thời gian, nhưng vẫn không thực hiện được."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát

"Tôi đã đúng đắn khi quyết định sử dụng dịch vụ của tư vấn luật doanh nghiệp Gia Phát.Cơ sở kinh doanh thực phẩm của tôi vừa mở ra, có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là việc xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh tôi biết mình cần sự hỗ trợ và tư vấn của một công ty Luật. Trước hàng ngàn văn phòng luật, tôi đã được giới thiệu và quyết định sử dụng dịch vụ tư vấn, xin giấy phép của Luật Gia Phát."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát tư vấn NiNa

Đã 3 năm kể từ khi trung tâm tiếng anh của tôi đi vào hoạt động, mọi thứ hiện nay đã ổn định hơn rất nhiều.Hôm nay nhận được lời mời của công ty viết nhận xét về quá trình cùng làm việc, lại nhớ khoảng thời gian đấy..Những ngày đầu tiên khi bắt đầu khởi nghiệp, gặp rất nhiều khó khăn, từ kinh tế, thời gian, nhân lực và đặc biệt là  thủ tục xin giấy phép hoạt động. Nhưng cũng cảm thấy may mắn vì được biết và làm quen với tư vấn luật doanh Luật Gia Phát.

Xem thêm..

Khách hàng công ty tư vấn luật Hottab

Từ nước ngoài vào Việt Nam đầu tư kinh doanh. Không am hiểu pháp luật nước, còn gặp nhiều lúng túng trong việc làm hồ sơ, thủ tục. Đến với luật Gia Phát tôi được tư vấn tận tình, Giúp cho công việc của tôi được tiến hành thuận lợi đúng trình tự, thủ tục, tiến độ và hơn nữa là đúng quy định pháp luật. Xin cảm ơn công ty!

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật uminsu

Bắt đầu kinh doanh, chưa có nhiều kiến thức pháp luật để bảo vệ thương hiệucủa mình. Đến với Công ty tư vấn luật doanh nghiệp Luật Gia Phát tôi đã được tư vấn về cách bảo hộ nhãn hiệu. Từ đó thương hiệu của chúng tôi được sử dụng rộng rãi mà không bị nhầm lẫn với các thương hiệu khác trên thị trường, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và quay lại sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Công ty truyền thông gia phúc

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

Gặp một số vướng mắc trong quá trình xin giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu, chúng tôi đã tìm đến Công ty Luật TNHH Gia Phát và cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn. Thái độ làm việc của các luật sư và nhân viên tại đây rất nhiệt tình, nhờ có Luật Gia Phát mà chúng tôi đã có thể hoàn tất thủ tục xin giấy phép kinh doanh trong thời gian ngắn, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

 

 

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

CÔNG TY TNHH CAPITALAND – VISTA

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

logo-cong-ty-tu-van-luat-doanh-nghiep

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

Thống kê truy cập