Thủ tục chuyển nhượng

Mẫu hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu

Mẫu hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu

Hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của chủ sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu trong việc chuyển giao hoàn toàn quyền sở hữu của mình đối với thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa đó cho tổ chức, cá nhân khác.

Thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa là tài sản phi vật chất mà ít ai nhận biết được giá trị của chúng nếu không có sự hiểu biết sâu rộng về sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp. Để định giá đúng và chính xác giá trị thương hiệu, không những phải  xem xét hệ thống sổ sách rõ ràng và minh bạch, mà còn phải thực hiện các nghiên cứu và đánh giá thị trường một cách nghiêm túc và bài bản. Chính vì vậy, khi thực hiện ký kết hợp đồng các bên chuyển nhượng cần nghiên cứu kĩ các điều khoản để việc Chuyển nhượng thương hiệu, nhãn hiệu được diễn ra một cách công bằng, chính xác giá trị thực có của thương hiệu, nhãn hiệu; đảm bảo việc chuyển nhượng diễn ra đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định qua đó thỏa mãn mục đích của các bên tham gia.

Vậy một mẫu Hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu cơ bản cần có những nội dung gì? Sau đây, Luật Gia phát xin cung cấp cho quý khách những thông tin cơ bản liên quan tới vấn đề này. Mời quý khách tham khảo bài viết dưới đây.

Hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của chủ sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu trong việc chuyển giao hoàn toàn quyền sở hữu của mình đối với thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa đó cho tổ chức, cá nhân khác.

Thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa là tài sản phi vật chất mà ít ai nhận biết được giá trị của chúng nếu không có sự hiểu biết sâu rộng về sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp. Để định giá đúng và chính xác giá trị thương hiệu, không những phải  xem xét hệ thống sổ sách rõ ràng và minh bạch, mà còn phải thực hiện các nghiên cứu và đánh giá thị trường một cách nghiêm túc và bài bản. Chính vì vậy, khi thực hiện ký kết hợp đồng các bên chuyển nhượng cần nghiên cứu kĩ các điều khoản để việc Chuyển nhượng thương hiệu, nhãn hiệu được diễn ra một cách công bằng, chính xác giá trị thực có của thương hiệu, nhãn hiệu; đảm bảo việc chuyển nhượng diễn ra đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định qua đó thỏa mãn mục đích của các bên tham gia.

Vậy một mẫu Hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu cơ bản cần có những nội dung gì? Để tạo thuận lợi cho các bên, Luật Gia Phát cung cấp mẫu văn bản dưới đây

 Hợp đồng này được lập ngày …. tháng…. năm 2015 giữa Công ty, một công ty được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và được đăng ký trụ sở tại (sau đây được gọi là “Bên chuyển giao”) và Công ty, một công ty được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và được đăng ký trụ sở tại (sau đây gọi là “Bên nhận chuyển giao”)

 Bên Chuyển giao là Chủ sở hữu hợp pháp của Đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam dưới đây:

Nhãn hiệu

Nhóm

Số đơn

Ngày nộp đơn

 

 

   

XÉT RẰNG, Bên nhận chuyển giao mong muốn tiếp nhận từ bên chuyển giao tất cả các quyền liên quan đến Nhãn hiệu với các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này.

 VÌ VẬY, NAY, Các Bên thoả thuận như sau:

 

1.      Bên chuyển giao tại đây tuyên bố chuyển giao tất cả các quyền có được từ và liên quan đến Nhãn hiệu tại Việt Nam với số tiền là …..(xác định một khoản tiền cho phí chuyển giao) cho bên nhận chuyển giao theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này.

2.      Bên chuyển giao đảm bảo rằng mình là chủ sở hữu duy nhất của tất cả các quyền có được hoặc liên quan đến Nhãn hiệu tại Việt Nam, và rằng việc chuyển giao Nhãn hiệu của bên chuyển giao cho bên nhận chuyển giao sẽ không gây ra bất kỳ một sự xâm phạm nào đối với quyền sở hữu công nghiệp của bất kỳ bên thứ ba nào tại Việt Nam.

Bên chuyển giao nhận biết được tình trạng pháp lý hiện tại của Nhãn hiệu. Theo hiểu biết của bên chuyển giao thì không có bên nào đang sử dụng Nhãn hiệu, sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hay đơn đăng ký nhãn hiệu và không có vụ việc nào đang thụ lý tại Tòa án hoặc cơ quan công quyền có thể gây ảnh hưởng không tốt đến Nhãn hiệu. Ngoài ra, bên chuyển giao sẽ không đảm bảo gì thêm.

 3.      (a) Bên chuyển giao sẽ phải cung cấp cho bên nhận chuyển giao tất cả các thông tin cần thiết liên quan đến Nhãn hiệu mà có thể sẽ được yêu cầu khi hoàn thiện giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu dưới tên của bên nhận chuyển giao.

 (b) Bên nhận chuyển giao sẽ chịu chi phí và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký Hợp đồng chuyển giao Nhãn hiệu này. Bên nhận chuyển giao cũng sẽ chịu những chi phí về duy trì và bảo hộ nhãn hiệu, điều này có hiệu lực ngay tức khắc.

 4.      Hợp đồng này có hiệu lực vào ngày Hợp đồng được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (“NOIP”). Hai Bên đồng ý rằng Hợp đồng này sẽ được nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ để đăng ký.

Mỗi Bên sẽ hoàn toàn hợp tác với bên còn lại theo sự phê chuẩn và đăng ký này, hoặc bất kỳ một phê chuẩn hay đăng ký bổ sung mà có thể sẽ được yêu cầu, liên quan đến việc thi hành bất kỳ phần nào của Hợp đồng này.

5.      Trừ khi có những quy định cụ thể trong Hợp đồng này, các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này sẽ tạo thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết của các bên, thay thế tất cả những trao đổi trước đây, dù bằng lời hay bằng văn bản, giữa các bên, bao gồm cả những thỏa thuận hay hiểu biết về thay đổi hay mở rộng trước đó, và không có thêm thỏa thuận hay hiểu biết nào khác, dù là bằng lời hay bằng văn bản, có hiệu lực giữa các bên liên quan đến những vấn đề nêu trên của Hợp đồng này.

6.      Hợp đồng này và tất cả những sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng đều sẽ được tiến hành, điều chỉnh bởi, và mối quan hệ pháp lý giữa các Bên đều sẽ được xác định theo pháp luật của nước Việt Nam.

7.      Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới Hợp đồng này, hoặc vi phạm hợp đồng, chấm dứt hiệu lực hợp đồng đều sẽ được giải quyết thông qua đàm phán giữa các bên.

8.      Bất kỳ một sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng này đều phải làm dưới dạng văn bản để có hiệu lực pháp lý.

9.      Mỗi Bên đều đã đọc ký bản Hợp đồng này, hiểu rõ và đồng ý ràng buộc bởi Hợp đồng, cam kết sẽ thực hiện Hợp đồng bởi các đại diện được ủy quyền hợp lệ của các bên.

TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN TẠI ĐÂY, các bên cam kết thực hiện Hợp đồng này bởi các đại diện được ủy quyền hợp lệ của các bên vào ngày tháng năm nêu trên.

 

Bên chuyển giao

CÔNG TY

 

 

 

 

Chức vụ: Giám đốc

 

Bên nhận chuyển giao

CÔNG TY

 

 

 

 

Chức vụ: Giám đốc

 

 Biểu mẫu tư vấn luật doanh nghiệp

văn bản tư vấn luật doanh nghiệp

 

nhận xet khách hàng về công ty luật gia phát

Công ty Tư vấn luật doanh nghiệp

Xin giấy phép mạng xã hội

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Tư luật doanh nghiêp qua điện thoại ATEN

"Xin chào toàn thể đội ngũ nhân viên, luật sư công ty tư vấn luật  Gia Phát. Tôi viết thư này để cảm ơn quý công ty đã giúp đỡ tôi trong vấn đề thành lập và quảnlý trung tâm đào tạo trong suốt 5 năm qua. Trước kia, mới bắt đầu có ý tưởng về mở trung tâm ngoại ngữ có khá nhiều thủ tục phức tạp bản thân tôi đã trực tiếp đi tìm hiểu và mất rất nhiều thời gian, nhưng vẫn không thực hiện được."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát

"Tôi đã đúng đắn khi quyết định sử dụng dịch vụ của tư vấn luật doanh nghiệp Gia Phát.Cơ sở kinh doanh thực phẩm của tôi vừa mở ra, có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là việc xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh tôi biết mình cần sự hỗ trợ và tư vấn của một công ty Luật. Trước hàng ngàn văn phòng luật, tôi đã được giới thiệu và quyết định sử dụng dịch vụ tư vấn, xin giấy phép của Luật Gia Phát."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát tư vấn NiNa

Đã 3 năm kể từ khi trung tâm tiếng anh của tôi đi vào hoạt động, mọi thứ hiện nay đã ổn định hơn rất nhiều.Hôm nay nhận được lời mời của công ty viết nhận xét về quá trình cùng làm việc, lại nhớ khoảng thời gian đấy..Những ngày đầu tiên khi bắt đầu khởi nghiệp, gặp rất nhiều khó khăn, từ kinh tế, thời gian, nhân lực và đặc biệt là  thủ tục xin giấy phép hoạt động. Nhưng cũng cảm thấy may mắn vì được biết và làm quen với tư vấn luật doanh Luật Gia Phát.

Xem thêm..

Khách hàng công ty tư vấn luật Hottab

Từ nước ngoài vào Việt Nam đầu tư kinh doanh. Không am hiểu pháp luật nước, còn gặp nhiều lúng túng trong việc làm hồ sơ, thủ tục. Đến với luật Gia Phát tôi được tư vấn tận tình, Giúp cho công việc của tôi được tiến hành thuận lợi đúng trình tự, thủ tục, tiến độ và hơn nữa là đúng quy định pháp luật. Xin cảm ơn công ty!

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật uminsu

Bắt đầu kinh doanh, chưa có nhiều kiến thức pháp luật để bảo vệ thương hiệucủa mình. Đến với Công ty tư vấn luật doanh nghiệp Luật Gia Phát tôi đã được tư vấn về cách bảo hộ nhãn hiệu. Từ đó thương hiệu của chúng tôi được sử dụng rộng rãi mà không bị nhầm lẫn với các thương hiệu khác trên thị trường, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và quay lại sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Công ty truyền thông gia phúc

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

Gặp một số vướng mắc trong quá trình xin giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu, chúng tôi đã tìm đến Công ty Luật TNHH Gia Phát và cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn. Thái độ làm việc của các luật sư và nhân viên tại đây rất nhiệt tình, nhờ có Luật Gia Phát mà chúng tôi đã có thể hoàn tất thủ tục xin giấy phép kinh doanh trong thời gian ngắn, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

 

 

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

CÔNG TY TNHH CAPITALAND – VISTA

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

logo-cong-ty-tu-van-luat-doanh-nghiep

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

Thống kê truy cập