Hỏi đáp luật

Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020

Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020

Luật doanh nghiệp 2020 được Quốc Hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/06/2020 có hiệu lực vào ngày 01/01/2021. Nắm bắt những thay đổi căn bản trong nội dung  các quy định của Luật này sẽ là nền tảng giúp những người học luật, những người làm luật cũng như các Quý khách hàng hiểu rõ hơn qua đó, áp dụng pháp luật một cách chính xác. Trong bài viết dưới đấy, Luật Gia Phát xin cung cấp thông tin NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 tới Quý khách hàng và các bạn đọc.

Luật doanh nghiệp 2020 được Quốc Hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/06/2020 có hiệu lực vào ngày 01/01/2021. Nắm bắt những thay đổi căn bản trong nội dung  các quy định của Luật này sẽ là nền tảng giúp những người học luật, những người làm luật cũng như các Quý khách hàng hiểu rõ hơn qua đó, áp dụng pháp luật một cách chính xác. Trong bài viết dưới đấy, Luật Gia Phát xin cung cấp thông tin NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 tới Quý khách hàng và các bạn đọc.

                                                           

 

1. Không cần phải thông báo mẫu dấu

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 hiện hành, sau khi tiến hành thủ tục Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký mẫu dấu trên cổng thông tin điện tử về Đăng ký kinh doanh.

Nhưng theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp không còn phải đăng ký mẫu dấu với Cơ quan quản lý nhà nước về Đăng ký kinh doanh. Theo đó, Luật doanh nghiệp 2020 chỉ quy định về dấu của doanh nghiệp được làm tại các có sở khắc dấu hoặc dưới hình thức chữ ký số. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức, nội dung.

Việc thay đổi nội dung này tuy góp phần làm giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thông báo con dấu đảm bảo tính chính xác, thống nhất, cũng như giảm khả năng trùng lặp và đảm bảo an toàn cho chính doanh nghiệp. Đồng thời,  thủ tục thông báo mẫu dấu cũng khá đơn giản, không phức tạp nên không ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp.

 

2. Luật riêng cho Hộ kinh doanh

Theo thống kê, hiện tại Việt Nam có khoảng 5,5 triệu hộ kinh doanh, gấp khoảng 5 đến 6 lần số lượng doanh nghiệp.

Dự thảo Luật doanh nghiệp 2020 đã bổ sung Chương VIIa quy định chi tiết về Hộ kinh doanh. Tuy nhiên, đến khi Luật doanh nghiệp 2020 được thông qua, quy định này được bãi bỏ.

Hướng tới một Luật riêng nhằm Quản lý, hoạt động của các Hộ kinh doanh, trong tương lai, hộ kinh doanh sẽ có một khung pháp lý riêng điều chỉnh hoạt động của mình bởi bản chất, cách thức hoạt động và quy mô của các hộ kinh doanh rất khác so với doanh nghiệp. Các quy định trong Luật Hộ kinh doanh mới sẽ tạo điều kiện cho nhà nước quản lý chặt chẽ hơn đối tượng này.

Tuy nhiên một bộ Luật cụ thể liên quan tới Hộ kinh doanh chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian nữa mới có thể đi vào cuộc sống. Do vậy các cơ quan nhà nước cần phải kiểm soát tốt đối tượng này trước khi Luật được cụ thể hóa.

 

3. Thay đổi tỷ lệ sở hữu đối với quyền của cổ đông nhỏ trong Công ty Cổ phần

Theo Luật doanh nghiệp 2014, đối với quy định về cổ đông, nhóm cổ đông có tỷ lệ sỏ hữu dưới 10% có quyền đề của và hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Theo quy định mới, việc giảm tỷ lệ từ 10% xuống còn 05% kéo theo việc mất quyền đề cử vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông nhỏ này.

Tuy nhiên, quy định mới này là bước đi dài đối với cổ đông nhóm nhỏ có tỷ lệ sở hữu trên 5% cổ phần của công ty. Không còn việc phải nắm giữ tỷ lệ cổ phần 10% trở lên trong 06 tháng liên tục, giờ đây, quy định này gia tăng quyền kiểm soát cho các cổ đông nhỏ, đồng thời tạo điều kiện cho cổ đông, nhóm cổ đông tham gia ngày vào quá trình điều hành, giám sát các hoạt động của Công ty ngay khi sở hữu cổ phần của Công ty. Điều này làm gia tăng đáng kể tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý điều hành của ban lãnh đạo công ty. Trước đây với các Quy định cũ, các cổ đông, nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu nhỏ khó lòng nắm bắt được các thông tin nội bộ về công ty, nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam có biểu hiện không minh bạch, che giấu thông tin nội bộ với các cổ đông nhỏ. Điểm mới tại quy định này buộc doanh nghiệp phải hoạt động chặt chẽ, tuân thủ pháp luật và đảm bảo tôn trọng quyền của tất cả các cổ đông.

Mặc dù vậy, trên thực tế, việc trao tương đối nhiều quyền cho cổ đông nhóm nhỏ có thể dẫn đến việc hoạt động của công ty bị gián đoạn, không xuyên suốt, ảnh hưởng tới tâm lý của các cổ đông khác, ban lãnh đạo, cũng như đội ngũ công nhân viên của Công ty.

 

4. Đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung thêm đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp. Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Luật Doanh nghiệp 2020 đã thống nhất với quy định của Bộ luật hình sự quy định về Pháp nhân thương mại tại Điều 33: Các hình phạt đối với các pháp nhân thương mại phạm tội, Điều 80: Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trên một số lĩnh vực nhất định.

 

5. Điều chỉnh lại quy định về tỷ lệ vốn tại Doanh nghiệp nhà nước.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Quy định mới đã thể hiện rõ Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó, việc thay đổi này dẫn đến những thay đổi căn bản về quản lý và hoạt động của các công ty có vốn nhà nước, thắt chặt việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước và tài sản công. Quy định này sẽ kéo theo một loạt sự thay đổi tăng mức độ kiểm soát, chống xung đột lợi ích cũng như góp phần làm gia tăng tính minh bạch hóa của Doanh nghiệp.

 

6. Tổ chức lại doanh nghiệp:

Luật doanh nghiệp mới đã bổ sung quy định về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành các loại hình doanh nghiệp khác. Theo Luật hiện hành, doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể chuyển đổi thành Công ty TNHH, muốn chuyển đổi loại hình khác, doanh nghiệp tư nhân bắt buộc phải thực hiện bước trung gian (chuyển đổi sang loại hình TNHH)

Việc thông qua bước trung gian này khiến doanh nghiệp tư nhân mất rất nhiều thời gian để chuyển đổi, lập hồ sơ, làm việc với các cơ quan nhà nước, soạn thảo các văn bản mới nhằm phù hợp với các loại hình doanh nghiệp mới. Từ đó, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lực cũng như tài chính của doanh nghiệp.

Quy định mới đã tạo thuận lợi rất nhiều cho việc phát triển của Doanh nghiệp tư nhân, góp phần làm giảm thiểu nguồn lực cũng như thời gian của doanh nghiệp, tránh làm gián đoạn quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do phải thực hiện các thủ tục hành chính.

 

Trên đây là NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 mà Luật Gia Phát ghi nhận được. Luật doanh nghiệp 2020 còn rất nhiều thay đổi nhưng những điều chúng tôi nêu ra trong bài viết là những thay đổi lớn và quan trọng nhất.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Hotline (24/7): 098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

 

 

 Biểu mẫu tư vấn luật doanh nghiệp

văn bản tư vấn luật doanh nghiệp

 

nhận xet khách hàng về công ty luật gia phát

Công ty Tư vấn luật doanh nghiệp

Xin giấy phép mạng xã hội

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Tư luật doanh nghiêp qua điện thoại ATEN

"Xin chào toàn thể đội ngũ nhân viên, luật sư công ty tư vấn luật  Gia Phát. Tôi viết thư này để cảm ơn quý công ty đã giúp đỡ tôi trong vấn đề thành lập và quảnlý trung tâm đào tạo trong suốt 5 năm qua. Trước kia, mới bắt đầu có ý tưởng về mở trung tâm ngoại ngữ có khá nhiều thủ tục phức tạp bản thân tôi đã trực tiếp đi tìm hiểu và mất rất nhiều thời gian, nhưng vẫn không thực hiện được."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát

"Tôi đã đúng đắn khi quyết định sử dụng dịch vụ của tư vấn luật doanh nghiệp Gia Phát.Cơ sở kinh doanh thực phẩm của tôi vừa mở ra, có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là việc xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh tôi biết mình cần sự hỗ trợ và tư vấn của một công ty Luật. Trước hàng ngàn văn phòng luật, tôi đã được giới thiệu và quyết định sử dụng dịch vụ tư vấn, xin giấy phép của Luật Gia Phát."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát tư vấn NiNa

Đã 3 năm kể từ khi trung tâm tiếng anh của tôi đi vào hoạt động, mọi thứ hiện nay đã ổn định hơn rất nhiều.Hôm nay nhận được lời mời của công ty viết nhận xét về quá trình cùng làm việc, lại nhớ khoảng thời gian đấy..Những ngày đầu tiên khi bắt đầu khởi nghiệp, gặp rất nhiều khó khăn, từ kinh tế, thời gian, nhân lực và đặc biệt là  thủ tục xin giấy phép hoạt động. Nhưng cũng cảm thấy may mắn vì được biết và làm quen với tư vấn luật doanh Luật Gia Phát.

Xem thêm..

Khách hàng công ty tư vấn luật Hottab

Từ nước ngoài vào Việt Nam đầu tư kinh doanh. Không am hiểu pháp luật nước, còn gặp nhiều lúng túng trong việc làm hồ sơ, thủ tục. Đến với luật Gia Phát tôi được tư vấn tận tình, Giúp cho công việc của tôi được tiến hành thuận lợi đúng trình tự, thủ tục, tiến độ và hơn nữa là đúng quy định pháp luật. Xin cảm ơn công ty!

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật uminsu

Bắt đầu kinh doanh, chưa có nhiều kiến thức pháp luật để bảo vệ thương hiệucủa mình. Đến với Công ty tư vấn luật doanh nghiệp Luật Gia Phát tôi đã được tư vấn về cách bảo hộ nhãn hiệu. Từ đó thương hiệu của chúng tôi được sử dụng rộng rãi mà không bị nhầm lẫn với các thương hiệu khác trên thị trường, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và quay lại sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Công ty truyền thông gia phúc

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

Gặp một số vướng mắc trong quá trình xin giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu, chúng tôi đã tìm đến Công ty Luật TNHH Gia Phát và cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn. Thái độ làm việc của các luật sư và nhân viên tại đây rất nhiệt tình, nhờ có Luật Gia Phát mà chúng tôi đã có thể hoàn tất thủ tục xin giấy phép kinh doanh trong thời gian ngắn, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

 

 

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

CÔNG TY TNHH CAPITALAND – VISTA

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

logo-cong-ty-tu-van-luat-doanh-nghiep

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

Thống kê truy cập